Õppematerjalide koostamine ja haldamine

Peatükk õppematerjalide koostamine ja haldamine käsitleb koolitusega seotud õppematerjalide (küsimused, testid, õpikud)  järgmisi valdkondi:

  • Erinevate õppematerjalide kirjeldused ja kasutusotstarve koolitusest lähtuvalt
  • Erinevate õppematerjalide koostamine
  • Õppematerjalide haldamine

Õppematerjali kirjeldusena vaadeldakse õppematerjalide erinevaid mudeleid ja nende kasutusotstarvet koolitusest lähtuvalt. Õppematerjalide koostamisena käsitletakse erinevate õpiobjektide ülesehitust ja koostamise eripärasid. Õppematerjalide haldamise osas vaadeldakse õpiobjektidega seotud objekte, õppematerjalide  muutmist, kustutamist vms õpiobjektide haldusega seotud tegevusi.