Dünaamilise tasemelise testi koostamine

Dünaamilise tasemelise testi puhul on koos kahe testi omadused: dünaamilise testi küsimuste variatiivsus ja tasemelise testi järk-järgult keerukamaks muutuv testiosade astmeline järjestus. Dünaamilise tasemelise testi osade arv ja maht ei ole piiratud. Testi koostamine toimub (vähemalt) järgmiste etappide kaupa:

 • Testi vormistamine
 • Testi esimese osa vormistamine
 • Testi esimese osa sisu vormistamine
 • Testi järgmise osa vormistamine
 • Testi järgmise osa sisu vormistamine
 • Testi sidumine kiirkaustaga
 • Testi staatuse määramine

Dünaamilise tasemelise testi koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Vali op:lisa – Testi koostamine.

 •  Testi vormistamine

Testi vormistamiseks täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Testi juhend
 • Testi osade arv
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Testi omadused (Märgi: tasemeline, dünaamiline)

Dünaamilisel tasemelisel testil peab olema vähemalt kaks testiosa. Salvesta andmed.

 • Testi osa vormistamine

Täida järgmised väljad:

 • Testi osa pealkiri
 • Ajapiirang
 • Õpilasele esitatavate küsimuste arv
 • Juhend
 • Positiivne tulemus (%)
 • Teade, kui sooritamine õnnestus
 • Teade, kui sooritamine ebaõnnestus

Testi esimese osa juhendit ei kuvata õpilasele testi sooritamise käigus. Salvesta andmed.

 • Testi osa sisu vormistamine

Testi osa sisus toimub küsimuste lisamine testiossa. Vali küsimuste kaust (rippmenüüs) või leia küsimused otsinguandmete alusel. Vali op:otsi. Programm kuvab otsingutingimustele vastavaid küsimusi. Märgi sobivad küsimused ja vali op: lisa – Lisa küsimused. Valitud küsimused lisati testiosale. Salvesta andmed.

 • Järgmise testiosa vormistamine

sarnaneb esimese testiosa vormistamisele. Teise ja iga järgneva testiosa juhend kuvatakse õpilastele testiosa sooritamise alustamisel.

 • Järgmise testiosa sisu vormistamine

sarnaneb esimese testiosa sisu vormistamisele. Testiosale ei saa lisada küsimusi, mis esinevad eelnevates testiosades.

 • Testi sidumine kiirkaustaga

Testi võib sisuda kiirkaustaga. Vali rippmenüüst kiirkaust, millega soovid testi siduda. Salvesta andmed.

 • Testi staatuse määramine

Testi salvestamise ja staatuse määramisega salvestatakse test andmebaasi. Test võib olla nii passiivses kui aktiivses seisus. Kui aktiivne test on õpilastele kasutamiseks avatud, siis passiivne test on õpilastele juurdepääsmatu. Passiivses seisus võib hoida harjutusteste, mida koolitaja ei soovi veel avalikustada. Aktiivses seisus harjutustestid on õpilasele leitavad õpilase liidese ikooni Õppematerjalid all. Aktiivsed eksamitestid on õpilasele suletud kuni eksamisessiooni alguseni.

Koostatud testid salvestuvad testi küsimuste kaustadesse passiivsete või aktiivsete kaustade valikusse.