Dünaamilise testi koostamine

Dünaamiline test koosneb küsimuste kogumist, mille hulgast testi valitakse ettemääratud hulk küsimusi. Küsimuste valikul lähtub programm õpilase individuaalsusest, valides testi küsimusi, millele õpilane pole veel vastanud, on vastanud valesti või osaliselt õigesti. Kui kogumis on valdavalt küsimused, millele õpilane pole veel vastanud, toimub valik juhuslikkuse alusel.
Küsimuste valimisel dünaamilise testi kogumisse tuleb arvestada, et need oleksid võrreldava keerukuse ja mahuga. Küsimuste variatiivsust arvestades peab küsimuste hulk kogumis olema piisav, mis võimaldaks erinevate küsimuste esitamist testis. Dünaamilise testi osade arv ja maht ei ole piiratud. Testi koostamine toimub vähemalt järgmiste etappide kaupa:

 • Testi vormistamine
 • Testi esimese osa vormistamine
 • Testi esimese osa sisu vormistamine
 • Testi järgmise osa vormistamine * (juhul, kui testil on mitu osa)
 • Testi järgmise osa sisu vormistamine * (juhul, kui testil on mitu osa)
 • Testi sidumine kiirkaustaga
 • Testi staatuse määramine

Dünaamilise testi koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Vali op:lisa – Testi koostamine.

dün.testi koostamine1

 • Testi vormistamine

Testi vormistamiseks täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Testi juhend
 • Testi osade arv
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Testi omadused (Märgi dünaamiline)

Dünaamilisel testil võib olla üks või mitu testiosa. Salvesta andmed.

dün testi koostamine2

 • Testi osa vormistamine

Täida järgmised väljad:

 • Testi osa pealkiri
 • Ajapiirang
 • Õpilasele esitatavate küsimuste arv
 • Juhend

Testi esimese osa juhendit ei kuvata õpilasele testi sooritamise käigus. Salvesta andmed.

dün.testi koostamine3

 • Testi osa sisu vormistamine

Testi osa sisus toimub küsimuste lisamine testiossa. Vali küsimuste kaust (rippmenüüs) või leia küsimused otsinguandmete alusel. Vali op:otsi.

dün testi koostamine4

Programm kuvab otsingutingimustele vastavaid küsimusi. Märgi sobivad küsimused ja vali op: lisa – Lisa küsimused. Valitud küsimused lisati testiosale. Salvesta andmed.

dün.testi koostamine4

Järgmise testiosa ja testiosa sisu vormistamine sarnaneb eelmise testiosa vormistamisega. Teise ja iga järgneva testiosa juhend, mis juhatab sisse uue testiosa, kuvatakse õpilastele testiosa alustamisel. Testiosale ei saa lisada küsimusi, mis esinevad eelnevates testiosades.

 • Testi sidumine kiirkaustaga

Testi võib siduda kiirkaustaga. Vali rippmenüüst kiirkaust, millega soovid testi siduda. Salvesta andmed.

 • Testi staatuse määramine

Testi salvestamise ja staatuse määramisega salvestatakse test andmebaasi. Test võib olla nii passiivses kui aktiivses seisus. Kui aktiivne test on õpilastele kasutamiseks avatud, siis passiivne test on õpilastele juurdepääsmatu. Passiivses seisus võib hoida harjutusteste, mida koolitaja ei soovi veel avalikustada. Aktiivses seisus harjutustestid on õpilasele leitavad õpilase liidese ikooni Õppematerjalid all. Aktiivsed eksamitestid on õpilasele suletud kuni eksamisessiooni alguseni.

dün testi koostamine 5

Peale testi salvestamist ja seisu muutmist kuvatakse testi ülevaadet. Testi küsimuste ülevaateks märgi küsimused ja vali op: valikud – Kuva küsimused eelvaates.

Koostatud test salvestub õpetaja liideses testi küsimuste kausta valikusse aktiivsed või passiivsed testid.