Genereeritud testi koostamine

Testi automaatne genereerimine tagab võimaluse testi kiireks koostamiseks.
Automaatselt genereeritud test võib omaduselt olla dünaamiline või lihtne test. Testi omadus sõltub küsimuste hulgast testis  ja õpilase esitatavate küsimuste hulgast.  Juhul, kui testi küsimuste arv ja õpilasele esitatavate küsimuste arv on sama, on tegemist lihtsa testiga.  Kui testi küsimuste arv on suurem õpilasele esitatavate küsimuste arvust, on tegemist dünaamilise testiga. Genereeritud testi osade arv ja maht ei ole piiratud.
Testi koostamine toimub järgmiste etappide kaupa:

 • Testi vormistamine
 • Testi osa(de) vormistamine
 • Testi staatuse määramine

Genereeritud testi koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Vali op: lisa –  Testi automaatne genereerimine.

 • Testi vormistamine

Genereeritud testi korral määratakse testi vormistamisel testi ja testiosade parameetrid (näit. küsimuste arv testiosas, õpilastele esitatavate küsimuste arv jms). Kõik testiosad on sarnaste tingimustega. Testi vormistamiseks täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Juhend
 • Testi osade arv
 • Küsimuste arv testiosas
 • Õpilasele kuvatavate küsimuste arv
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Vali testi küsimuse tüübid (mudelid)

Salvesta andmed.

 • Testiosa(de) vormistamine

Kõik testiosa(de) andmed määratakse ühes valikus. Täida järgmised väljad:

 • Testiosa pealkiri
 • Juhend (va esimene testiosa)
 • Vali küsimuste teemad

Esimese testiosa juhendit, mis järgneb testi juhendile, ei kuvata õpilasele testi sooritamisel. Teise ja iga järgmise testiosa juhend, mis  juhatab sisse uue testiosa, kuvatakse õpilastele. Küsimuste teemade valikus määra iga testiosa kohta küsimuste kaust, millest valitakse testiossa küsimusi. Salvesta andmed.

Programm valib kaustast  määratud arvu küsimusi, kuvades need eelvaatena. Salvesta andmed.

 

 • Testi staatuse muutmine

Peale testi andmete salvestamist on koostatud test passiivses seisus. Testi staatuse muutmiseks vali op:muuda – Muuda test aktiivseks.

Testi andmeid, valitud küsimusi ja testi sidumist kiirkaustaga saab muuta testi muutmise käigus. Testi küsimuste eelvaateks märgi testi küsimused ja vali op:valikud – Kuva küsimused eelvaates.