Imporditud küsimustest testi koostamine

Kiireim ja mugavam võimalus testide koostamisel on küsimuste koostamine Wordi tekstitöötlusprogrammis, nende importimine õppekeskkonda ning ületoodud küsimustest testi koostamine.

Küsimuste import võimaldab küsimusi Wordi dokumendina koostada ning seejärel programmi üle kanda. Küsimuste eksport võimaldab programmis olevaid küsimusi Wordi dokumendina esitada. Selline võimalus lihtsustab õpetajal suure hulga küsimuste koostamist või muutmist ja nende ülekandmist Edutizeri keskkonda ning vastupidi. Imporditud küsimustest testi koostamine toimub järgmiste etappida kaupa:

 • Küsimuste koostamine
 • Küsimuste import
 • Testi koostamine

Edutizerisse küsimuste importimisel (kui ka eksportimisel) on programmi poolt lubatud kasutada vaid kahte küsimuse mudelt: ühe – ja mitme õige valikvastusega küsimust.

 • Küsimuste koostamine

Küsimuste koostamisel tuleb järgida kokkuleppelisi tähiseid:

+ tähistab õiget vastust

– tähistab vale vastust

* tähistab vastuse kommentaari (sh kehtib vaid üks kommentaari tüüp – vale või osaliselt vale vastuse kommentaar)

Kõik muud tähemärgid on programmile eksitavad. Moodusta küsimused ja salvesta fail.

 •  Küsimuste importimine

Küsimuste importimiseks vali õpetaja liideses peamenüüst „Küsimused”. Vali küsimuste kaust, millega soovid imporditavad küsimused siduda. Vali op:lisa – Impordi küsimusi Wordi failist.

Leia ja lae üles küsimuste fail. Täida järgmised väljad:

 • Küsimuste pealkirja algus
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Punktid

Kõik imporditavad küsimused on sama raskustaseme, kasutuklassi ja punktisummaga. Imporditud küsimuste pealkirjale lisab programm numeratsiooni ja määrab vastavalt vastustele küsimuse tüübi (mudeli). Salvesta andmed.

 •  Testi koostamine

Edutizer pakub võimalust imporditud küsimustest testi koostamist. Selleks märgi valik „Koosta nendest küsimustest test”. Täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Kirjeldus

Märgi küsimused, mida soovid testi lisada. Küsimuste märkimiseks tee „linnuke” küsimuse ees olevasse ruutu. Küsimuste märkimata jätmisel määratakse testi kõik failist imporditud küsimused. Salvesta andmed.

 

Koostatud test on aktiivses seisus. Imporditud küsimustest koostatud test koosneb neist küsimustest ja küsimuste arvust, mida testi koostaja testi kinnitab.

Testi küsimuste eelvaateks märgi testi küsimused ja vali op:valikud – Kuva küsimused eelvaates.