Kausta koostamine

Enne õppematerjali koostamist Edutizeris tuleb luua kaust. Selleks vali õpetaja liideses “Häälestused”ja sakk “Kaustade puu”.

Esmakordsel kaustapuu muutmisel annab Edutizer hoiatuse kaustapuu muutmise kohta. Kui oled veendunud, et soovid kaustapuud muuta, kliki valikul “Selge. Soovin teha muudatusi kaustade puus”.
Uue kausta loomiseks kliki op. lisa – Lisa uus kaust.
uue kausta loomine
Olemasoleva peakausta juurde alamkausta lisamiseks kliki peakaustal, seejärel vali op: lisa – Lisa uus kaust. Kui soovid luua uut kausta alamkausta juurde, kliki alamkaustal ja seejärel vali op:lisa – Lisa uus kaust.
Täida loodava kausta väljad:
  • pealkiri
  • kirjeldus
  • järjestus
Kinnita op: salvesta. Salvestatud kaust on passiivses seisus. Kausta seisu aktiivseks muutmiseks vali op: muuda – Muuda kaust aktiivseks.
kausta muutmine aktiivseks2