Kausta muutmine ja kustutamine

Kausta andmeid (pealkiri, kirjeldus, järjestus) saab vajadusel muuta. Samuti on võimalik muuta kausta seisu aktiivseks või passiivseks ning vajadusel kaust arhiveerida.

Kausta muutmisel passiivseks ei muutu neis sisalduvad aktiivsed õppematerjalid ja testid passiivseks ehk õpilastele kättesaamatuks. Õpilastele tagatakse võimalus aktiivses seisus õppematerjalidele ligipääs.

Kausta seis võib olla nii passiivne kui ka aktiivne. Aktiivne materjal on avatud ja nähtav õpilastele. Passiivne seis määratakse neile infomaterjalidele, mille õpilastele demonstreerimise otstarve puudub. Passiivses seisus materjalid vajavad näiteks muutmist, edasiarendust või ei ole antud hetkel päevakohased.

Kui kaust sisaldab aktiivseid õppematerjale (õpikud, loengud, testid, küsimused) ei sulge kausta passiivne seis aktiivsetele õppematerjalidele ligipääsu. Õpilastele tagatakse juurdepääs aktiivsetele õppematerjalidele ka juhul, kui kaust, mille koosseisus materjal paikneb, on passiivne.

Kausta arhiveerimine tähendab sisuliselt andmete kustutamist st, kustutatakse kõik kaustas olevad küsimused ja õpikud.

Kausta andmete muutmiseks leia kaust õpetaja liidese menüüpunkti “Häälestused”alt. Kliki sakil “Kaustade puu”. Kliki otsitaval kaustal, mida kuvatakse nimekirjas. Vali op: muuda rippmenüüst “Muuda kausta andmeid”. Täienda kuvatud välju ja salvesta.

kausta andmete muutmine

Kausta seisu passiivseks muutmisel vali op:muuda rippmenüüst “Muuda kaust passiivseks”.

Kausta arhiveerimisel (kustutamisel), vali op: muuda rippmenüüst “Arhiveeri kaust”. Kausta arhiveerimisel kustutatakse ka kõik selles kaustas olevad objektid (küsimused, õpikud, juhendid).