Küsimuse aktiivsuse kontroll

Küsimuse seisu aktiivseks muutmisel kontrollib programm järgmist:

  • Küsimusel ei tohi olla null (0) punkti
  • Ühe õige vastusega küsimusel (YV) on lubatud vaid üks õige vastus
  • Mitme õige vastusega küsimusel (MV) peab olema vähemalt üks õige vastus
  • Lünktekstiga küsimusel (LT) võib lüngas vastuste valikus olla ainult üks õige vastus
  • Arvvastusega küsimuse (AK) vastus ei tohi olla null (0)
  • Avatud küsimuse (KK) kasutusklass saab olla vaid eksam

Kui küsimuse aktiveerimisel mõni neist tingimustest ei vasta nõuetele, jääb küsimus passiivsesse seisu.