Küsimuse sõnastamine

Testi usaldusväärsuse seisukohalt on tulemuste hindamise eesmärk mõõta vastaja teadmisi. Küsimus, mis ei eksita vastajat, on järgmiste omadustega:

  • esitatud on üks küsimus korraga
  • on pigem lühike
  • arvestab sihtgrupiga
  • ei sisaldada eitust
  • selge sõnastusega, mõistetav
  • konkteerne
  • on lihtsa lausekonstruktsiooniga
  • ei koosne abstraktsetest sõnadest
  • väldib võõrsõnu ja harva esinevaid sõnu