Küsimuste tunnusmärgid

Küsimuste pealkiri – on tunnus, mida õpetaja kasutab küsimuse märkimiseks. Õpilased ei näe küsimuse pealkirja, kuid testi koostaja(te)le on küsimused leitavad pealkirja järgi.

Küsimuse tekst – on nähtav õpilastele kui ka õpetajale.

Küsimuse seis – võib olla kas aktiivne või passiivne, millest oleneb kas küsimus on õpilasele nähtav või mitte. Õpilane näeb üksnes aktiivset küsimust.

Kasutusklass –  määrab küsimuse kasutusala ning näitab, millises testis on seda võimalik kasutada (harjutuseksami).

Punktid –  on täisarvuline väärtus, mis näitab küsimuse kaalu. Keerulisemate küsimuste korral võib küsimuse punktisummat (kaalu) suurendada.

Tüüp –  näitab millise viiest valikuvariandis oleva küsimuse mudeliga on tegemist.

Lisadokumendid –  annab võimaluse küsimusele lisada pildi, teksti vms elektroonilist lisamaterjali, mille saab üleslaadida serverist või otse andmebaasist. Küsimuse avanedes esitatakse esmalt lisatud materjal, misjärel lisatakse küsimus.

Vastuse valikute –  arv sõltub küsimuse tüübist. Neid võib olla üks või mitu. Avatud küsimusel puudub programmi poolt automaatselt hinnatav vastuse variant.Vastuse hindab koolitaja lisades punktid ja kommentaari.

Vastuse kommentaare  võib määrata kolme liiki: üldine kommentaar, õige vastuse kommentaar ja vale vastuse kommentaar.

Küsimustel mis on loodud Microsoft Wordi tekstitöötlusprogrammis ning üle toodud õppekeskkonda on üks kommentaari tüüp – valede ja osaliselt õigete vastuste kommentaar.

Harjutustestide korral kuvatakse õpilasele alati peale testi sooritamist küsimuste tulemuste juures kommentaare. Eksamitesti küsimuste kommentaare näeb testi sooritaja vaid juhul kui koolitaja on testi lisamisel märkinud need õpilastele nähtavaks.