Avatud küsimuse (KK) vastuste hindamine

Avatud küsimust saab kasutada vaid eksamitestis. Avatud küsimusel puuduvad valikvastused, mistõttu sisestab  õpilane vastuse vabatekstina eksamitesti sooritamise ajal.
Kui küsimuse vastuse sisestamise ajal lõpeb testile või testiosale määratud ajaperiood, sulgub test või testiosa säilitades sisestatud teksti sellisena nagu see katkemise hetkel oli.

Õpilase vastus salvestub kontrollimata vastuseks, millel puudub tulemus (0%) ning osakaal testi lõpphindes. Õpilase testi tulemuse kirjelduses on märgitud avatud küsimuse hindamata vastuste (kontrollimata vastuste) arv.

Küsimuse vastuse hindamiseks avab koolitaja õpilase vastuse, lisab vastuse punktisumma ja vajadusel kommentaari.

Avatud küsimuse vastuse hindamine toimub õpetaja liideses kursuse tulemuste saki all. Leia õpilane, kelle avatud küsimuse vastuseid soovid hinnata. Kliki õpilase testi tulemusel (%).

Seejärel kliki valikul „Näita detaile”.

Pealkirja „Avatud küsimused” all kuvatakse õpilasele esitatud testi kõiki avatud küsimusi ja õpilase andud vastuseid. Kuvatud tabeli read moodustavad küsimused. Tabeli veergudes kuvatakse: küsimuse pealkirja, küsimuse teksti, küsimuse maksimaalset punktisummat, õpilase vastusele lisatud punkte, küsimuse staatust (kontrollitud/kontrollimata).

Küsimuse vastuse hindamiseks kliki küsimuse pealkirjal. Uues „aknas” avatakse küsimus, õpilase antud vastus. Koolitaja lisab õpilase vastusele punktisumma ja vajadusel kommentaari. Salvestamisel lisab programm vastusele hindamise kuupäeva ja kellaaja.

Peale õpetaja vastuse hindamist lisanduvad küsimuse punktid testile ning muutub testi lõpptulemus ja hinnang.

Õpetaja lisatud kommentaar õpilase küsimuse vastusele on õpilasele nähtav vaid juhul, kui testi määramisel eksamile on testi vastuste kommentaaride kuvamine  lubatud. Koos vastusele antud hinnanguga on nähtav küsimus, õpilase antud vastus ja vastuse osakaal maksimaalsest tulemusest.