Küsimuse kustutamine

Küsimusi, mis on kaotanud aktuaalsuse, mida ei soovita testides kasutada või mida soovitakse muuta või parandada, saab muuta passiivseks. Küsimuse passiivne seis muudab küsimuse õpilasele nähtamatuks ja kustutab selle aktiivsetest testidest. Passiivsed küsimused paiknevad kausta saki „passiivsed” valikus.

Eelnevalt koostatud küsimusi on võimalik kustutada. Kustutamiseks vali õpetaja liideses valikus „Küsimused”. Leia küsimused kaustast aktiivsete või passiivsete küsimuste hulgast. Märgi valitud küsimused. Veendu, et soovid valitud küsimusi kustutada!

Vali op:kustuta – Kustuta valitud küsimused.

Kustutatud küsimused säilivad vaikimisi andmebaasis ning neid on võimalik administraatori abiga taastada.