Küsimuse tõstmine teise kausta

Küsimused paiknevad kaustades, mis on küsimuste koostamisel või importimisel algselt kinnitatud. Kaustad, mis sisuliselt on teemad, võivad koosneda peakaustast (juurkaustast) ja selle allhargnevatest alamkaustadest.
Soovi korral võib küsimuste algset kausta muuta. Selleks leia küsimuste kaust, mida soovid muuta, õpetaja liidese valikus „Küsimused”. Märgi küsimused, mida soovid ümber tõsta teise kausta ja vali op: muuda – Tõsta küsimus teise kausta.

Väljale „Kaust” vali rippmenüü valikust uus kaust, kuhu soovid küsimused ümber paigutada. Kinnita op: salvesta.