Küsimuste kiire muutmine (eksport – import)

Õppekeskkonnas suure hulga küsimuste kiireks muutmiseks saab kasutada küsimuste eksportimist ja importimist. Edutizer võimaldab eksportida ja importida kahe mudeli alusel koostatud küsimusi – ühe õige valikvastusega (YV) ja mitme õige valikvastusega(MV) küsimusi. Küsimuste muutmine toimub järgmiste tegevuste kaudu:

  • Küsimuste eksport
  • Muudatuste sisseviimine
  • Faili laiendi muutmine
  • Küsimuste import

Küsimuste eksportimise käigus koostatakse märgitud küsimustest tekstidokument küsimuste ja nende valikvastuste loendiga, millesse saab sisse viia muudatusi ja parandusi. Sel moel saab kiiresti ja hõlpsalt muuta suurt hulka küsimusi korraga. Küsimuste eksportimisel koostatakse rtf-laiendiga tekstifail, kus programm lisab iga küsimuse ette loogeliste sulgude vahele numbri – tähis, mille abil leitakse hiljem algne küsimus andmbaasist.
Peale küsimuste muutmist saab muudetud küsimused tagasi tuua õppekeskkonda. Salvesta küsimuste muudatused ja muuda faili laiend „doc” või „docx” laiendiks.
Muudetud küsimuste tagasitoomiseks õppekeskkonda saab kasutada küsimuste importimist. Vali „Küsimused” õpetaja liideses ja vali kaust, op: lisa – Küsimuste import. Programm tunneb eksporditud küsimused  lisatud numeratsiooni abil ära ning salvestab muudetud küsimused algsesse kausta sama nimetuse alla.