Küsimuste eksportimine

Küsimuste eksport tähendab küsimuste väljaviimist andmebaasist ja nendest tekstidokumendi vormistamist. Küsimused, mida eksporditakse ei kao õppekeskkonnast, vaid neist koostatakse vaikimisi koopia. Koostatud tekstidokumendis on küsimuste ja nende valikvastuste loend, mida saab soovi korra parandada või täiendada.

Küsimuste eksportimine annab võimaluse küsimuste ülevaateks ja edastamiseks elektroonilisel teel kui ka küsimuste kiireks muutmiseks ja parandamiseks. Programmist eksporditakse vaid ühe- ja mitme õige valikvastusega küsimuse mudeli alusel koostatud küsimusi.

Küsimuste eksportimiseks vali õpetaja liideses „Küsimused”. Vali kaust, kus paiknevad küsimused, mida soovid eksportida. Märgi valitud küsimused ja vali op: valikud – Küsimuste eksport.

Küsimuste eksportimisel koostab programm rtf-laiendiga tekstifail, millele lisab iga küsimuse ette loogeliste sulgude vahele numbri – tähise, mille abil leitakse hiljem algne küsimus andmebaasist.