Hulga küsimuste muutmine kaustas ja testi juures

Küsimuste muutmine kaustas

Küsimuste muutmine toimub nii küsimuste kaustas kui ka testi muutmise käigus. Küsimuste muutmisel saab lisada uusi küsimusi, olemasolevaid küsimusi muuta ning vajadusel kustutada. Muudetud küsimustest on võimalik koheselt koostada test.

Küsimuste muutmiseks vali Õpetaja liidese menüüpunkt “Küsimused”, ava soovitud kaust ja märgi küsimused. Vali op. „Muuda“ rippmenüüst valik „Muuda mitut küsimust korraga“.

 

Küsimuste sõnastuse või valikvastuste muutmine toimub plokis „Küsimused“. Tee vajalikud muudatused ja salvesta.

Küsimuste parameetrite muutmiseks või valitud küsimustest testi koostamise valikud tuleb teha plokis „Parameetrid“.
Juhul kui soovid olemasolevate küsimuste teksti ja/või valikvastuseid muuta, ära muuda küsimuse teksti ees olevat numeratsiooni! Jäta valik “Kasuta parameetreid ka olemasolevate küsimuste uuendamiseks” aktiivseks märkimata. Sel juhul muudetakse küsimused üle keskkonna kõikide testide juures kui ka kaustas.

Juhul kui soovid küsimuse parameetreid uuendada ja ühtlustada teiste lisatud küsimustega, luuakse olemasolevast küsimusest uus küsimus ning varem baasis olevat küsimust ei muudeta. Sel juhul märgi valik “Kasuta parameetreid ka olemasolevate küsimuste uuendamiseks” aktiivseks.

Peale salvestamist kuvatakse küsimuste eelvaadet. Enne väljalt lahkumist, salvesta muudatused!

Küsimuste muutmine testi juures

Testi küsimuste muutmiseks vali Õpetaja liidese menüüst “Testid”. Leia sobivast kaustast test ja kliki sellel. Olenevalt testist kliki kas sakil Küsimused (lihtne test) või testiosa sakil, misjärel avatakse testiosa küsimused. Märgi küsimused, mida soovid muuta.

Vali op. Muuda rippmenüüst “Muuda testi küsimusi”.

Küsimuste sõnastuse ja/või vastusevalikute muutmine toimub plokis “Küsimused”.

Uute küsimuste lisamisel vormista ka küsimuste parameetrid. Salvesta.

Testi küsimuste eelvaates kuvatakse muudatusi. Salvesta andmed enne väljalt lahkumist!

Küsimuste muutmine kursuse testi juures

Testi küsimuste muutmiseks, mis on ülesseatud kursuse eksami või kontrolltöö testina, vali Õpetaja liidese menüüst “Kursused”. Vali kursus ning “Kursuse kalendri” saki all sündmus (eksam või kontrolltöö), mille testi soovid muuta. Kliki sündusel. Kliki nupul “Näita testi”.


Seejärel kliki nupul “Muuda testi andmeid”

seejärel kliki sakil kas “Küsimused” või testiosa sakil. Märgi küsimused, mida soovid muuta ja vali op. Muuda rippmenüüs “Muuda mitut küsimust korraga.


Edasine tegevus sarnaneb eelpool kirjeldatud testi küsimuse muutmisele.