Küsimuste statistika

Küsimuste statistikat kuvatakse Õpetaja liideses kaustapõhiselt. Koolitaja saab jälgida küsimuste statistikat kausta kaupa valitud perioodil.

Küsimuste statistika jälgimiseks vali Õpetaja liideses „Küsimused”. Vali kaust, mille küsimusi soovid jälgida ja kliki sakil „Statistika”. Otsinguperioodi määramiseks märgi valikus ajavahemik otsingu algus ja lõppkuupäev. Kasuta kuupäevade märkimisel kalendri abi. Määratud ajavahemik kinnita valikuga „Uuenda” või op: otsi abil.

Küsimusi kuvatakse tabelina, aktiivsed küsimused eespool, passivsed tagapool. Mõlema staatusega küsimusi kuvatakse rühmiti tähestikulises järjestuses.

Küsimuse statistilisi andmeid kuvatakse tabelina, mille veerud on järgmised:

  • Pealkiri
  • Tüüp
  • Maksimaalsed punktid
  • Raskustase
  • Kasutusklass
  • Seis
  • Muudetud (kuupäev)
  • Keskmine tulemus (%) valitud ajaperioodil

Koolitaja saab ümberjärjestada tabelis kuvatud küsimuste andmeid veergude kaupa, klikkides veeru kõrval oleval noolel. Kõikidel kuvatud raportitel on MS Ecxeli väljund tähisena (xls).

Klikkides tabelis toodud küsimuse pealkirjal, avaneb küsimus.