Avatud küsimus (KK)

Avatud ehk vabas vormis vastusega küsimus saab olla vaid kasutusklassiga “eksam”. Avatud küsimuse vastuseks võib sisestada nii tähemärke kui ka numbreid.
Avatud küsimust ei hinnata programmi poolt automaatselt. Peale avatud küsimusele vastamist jääb küsimus „hindamata” seisu. Avatud küsimus hinnatakse koolitaja poolt, misjärel lisatakse vastusele punktid ning muutub testi tulemus. Vastuse hindamisel saab koolitaja soovi korral õpilase vastusele lisada kommentaari.

  • Kausta valimine. Küsimuse mudeli valimine

Kuna küsimused paiknevad kasutades, siis enne küsimuse koostamist peab olema loodud kaust, kuhu loodav küsimus paigutub. Vali peamenüüst Küsimused/vali kaust/op: lisa –uus vabas vormis vastusega küsimus (KK)

  • Küsimuse sisestamine

Täida väljad: pealkiri, küsimuse tekst. Määra avatud küsimuse kasutusklassiks „eksami”, lisa punktid ja salvesta.

  • Küsimusele dokumendi lisamine

Soovi korral saab küsimusele lisada dokumendi laadides selle üles serverist või otse arvutist.

Foto: Valeri Štšerbatõh

Kommentaari lisamine

Küsimusele võib lisada kommentaare. Kommentaarid liigituvad: üldine, õige vastuse või vale vastuse kommentaar. Kommentaari lisamiseks kliki valitud kommentaari rea lõpus oleval ikoonil. Sisesta soovitud vastuse kommentaar ja salvesta.

Avatud küsimusel puuduvad õiged ja valed vastusevalikud, mistõttu tuleb automaatselt kuvatavate kommentaaride puhul seda arvestada!

NB! Kursuse kontrolltöö või eksamitesti küsimuste vastuse kommentaare kuvatakse vastajale peale testi sooritamist vaid juhul, kui koolitaja on määranud kommentaarid nähtavaks.

Avatud küsimuse hindamisel saab koolitaja lisada õpilasele individuaalse kommentaari.

  • Küsimuse aktiveerimine

Koostatav küsimus on passiivses seisus. Kõikide vajalike andmete sisestamise järel muuda küsimuse seis aktiivseks.

  • Küsimuse eelvaade

Küsimuse eelvaateks vali op:valikud – Küsimuse eelvaade.
Küsimuse eelvaade avab küsimuse sellisena nagu seda õpilase vaates kuvatakse.


Kasutatud allikas: www.looduspilt.ee/loodusope