Suure hulga küsimuste lisamine

Küsimuste impordi juurde on loodud uus võimalus küsimuste lisamiseks ja muutmiseks. Valikut võib kasutada üksikute kui ka suure hulga küsimuste puhul. Uus valik katab küsimuste impordi kui ka küsimuste ekspordi-impordi funktsiooni, olles paindlikum ja mugavam kasutada.

Funktsionaalsusega saab lisada ja muuta kahte tüüpi küsimusi –  ühe õige valikvastusega (YV) ja mitme õige valikvastusega (MV) küsimusi.

Küsimuste lisamine keskkonda

Uute küsimuste lisamine keskkonda toimub õpetaja liideses, menüüpunktis “Küsimused”. Vali kaust, kuhu soovid küsimusi lisada. Vajadusel vaheta kausta. Vali op: Lisa rippmenüüst “Sisesta mitu küsimust korraga”Küsimuste lisamine on jagatud kaheks plokiks: “küsimuste parameetrid” ja “küsimused”. Küsimuste parameetrite plokis määratakse küsimustele ühised tingimused (kasutusklass, punktid).

Küsimuste väljale saab lisada ka eksporditud küsimusi, mida on võimalik koos uute lisatavate küsimustega üheaegselt muuta. Sel juhul tuleb valida, kas soovitakse kõikide alljärgnevate küsimuste tingimusi muuta või mitte. Eksporditud küsimuste ees on programmi poolt lisatud numeratsiooni, mida ei tohi muuta juhul, kui soovid säilitada eksporditud küsimuse endisi parameetreid.

Lisatavatest ja muudetavatest küsimustest saab koheselt testi koostada. Soovi korral tuleb märkida valik aktiivseks.

Küsimuste lisamise teise ploki moodustavad küsimused. Lisa väljale „Küsimused“ uued või varem baasis olnud ja eksporditud küsimused. Küsimuste lisamise lihtsustamiseks on väljal kaks näidist küsimuste koostamise kohta. Kustuta näidised enne salvestamist!

Küsimuste koostamise tingmärgid on järgmised:

Õige vastus +

Vale vastus  –

Vastuse kommentaar (kuvatakse iga vastuse korral) *

Pea meeles, et mitme õige valikvastusega küsimuse korral peab õigeid vastuseid olema 1/3 ja valesid vastuseid olema 2/3 kogu küsimuse vastuste hulgast. Küsimuse tüübi määrab programm automaatselt.

Kui soovite küsimustest koheselt testi koostada (testi koostamise valik on aktiivne), kuvatakse peale andmete salvestamist testi. Kui soovite küsimused kausta salvestada, kuvatakse salvestatud küsimusi kaustas.

Peale salvestamist kuvatakse küsimuste eelvaadet. Salvesta küsimused enne väljalt lahkumist!