Lihtsa testi koostamine

Lihtne test koosneb küsimustest ja nende hulgast, millised testi koostaja on testi määranud. Lihtne test võib olla ühe- või mitmeosaline. Testi osade ja küsimuste arv ei ole piiratud. Lihtsat testi saab koostada Edutizeri õpetaja liides testi koostamise valikus kui ka küsimuste impordi käigus (vt „Imporditud küsimustest testi koostamine”).

Testi koostamine õppekeskkonnas toimub järgmiste etappide kaupa:

 • Testi vormistamine
 • Testi esimese osa vormistamine
 • Testi esimese osa sisu vormistamine
 • Testi järgmise osa vormistamine * (juhul, kui testil on mitu osa)
 • Testi järgmise osa sisu vormistamine * (juhul, kui testil on mitu osa)
 • Testi sidumine kiirkaustaga
 • Testi staatuse määramine

Lihtsa testi koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Vali op:lisa – Testi koostamine.

 • Testi vormistamine

Testi vormistamiseks täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Testi juhend
 • Testi osade arv
 • Raskustase
 • Kasutusklass

Valikud „Tasemeline test” ja „Dünaamiline test” jäävad lihtsa testi puhul märkimata. Salvesta andmed.

 • Testiosa vormistamine

Täida järgmised väljad:

 • Testi osa pealkiri
 • Ajapiirang
 • Juhend

Testi esimese osa juhendit ei kuvata õpilasele testi sooritamise käigus. Salvesta andmed.

 • Testiosa sisu vormistamine

Testi osa sisus toimub küsimuste lisamine testiossa. Vali küsimuste kaust (rippmenüüs) või leia küsimused otsinguandmete alusel. Vali op:otsi. Programm kuvab otsingutingimustele vastavaid küsimusi. Märgi sobivad küsimused ja vali op: lisa – Lisa küsimused. Valitud küsimused lisatakse testiosale. Salvesta andmed.

Järgmise testiosa ja testiosa sisu vormistamine sarnaneb eelmise testiosa vormistamisega. Teise ja iga järgneva testiosa juhend, mis juhatab sisse uue testiosa, kuvatakse õpilastele testiosa alustamisel. Testiosale ei saa lisada küsimusi, mis esinevad eelnevates testiosades.

 • Testi sidumine kiirkaustaga

Testi võib siduda kiirkaustaga. Vali rippmenüüst kiirkaust, millega soovid testi siduda. Salvesta andmed.

 • Testi staatuse määramine

Testi salvestamise ja staatuse määramisega salvestatakse test andmebaasi. Vali op: salvesta – Salvesta/ Muuda test aktiivseks või valik Salvesta/Muuda test passiivseks.

Test võib olla nii passiivses kui aktiivses seisus. Kui aktiivne test on õpilastele kasutamiseks avatud, siis passiivne test on õpilastele juurdepääsmatu. Passiivses seisus võib hoida harjutusteste, mida koolitaja ei soovi veel avalikustada. Aktiivses seisus harjutustestid on õpilasele leitavad õpilase liidese ikooni Õppematerjalid all. Aktiivsed eksamitestid on õpilasele suletud kuni eksamisessiooni alguseni.

Peale testi salvestamist ja seisu muutmist kuvatakse testi ülevaadet. Testi küsimuste ülevaateks märgi küsimused ja vali op:valikud – Kuva küsimused eelvaates.

Koostatud test salvestub õpetaja liideses testi küsimuste kausta valikusse aktiivsed või passiivsed testid.