Õpiku haldamine

Õpiku haldamine käsitleb õpiku ja selles sisalduvate peatükkide, peatükkide sisumaterjalide ja harjutuste  muutmist ja kustutamist. Õpikust koopia loomist ja failide üleslaadimist serverisse.

Õpiku muutmine

Õpiku muutmisel saab andmeid muuta, täiendada või lisada. Õpiku muutmise käigus võib õpiku ja peatüki andmeid kustutada. Samuti võib muutmise käigus muuta, täiendada, lisada või kustatuda peatüki sisumaterjale või harjutusi. Õpiku andmetest saab muuta:

 • pealkirja
 • seisu
 • kirjeldust
 • võtmesõnu
 • seotud kiirkausta

Õpiku muutmine toimub õpetaja liideses valikus „Õpikud”. Leia õpik kaustast või otsinguandmete abil. Avatud õpiku andmete lehel vali op: muuda – Muuda õpiku andmeid.

Õpikust koopia loomine

Et õpiku muutmisel säiliks algselt koostatud õpik, on võimalik õpikust luua koopia. Näiteks on õpikust koopia loomine otstarbekas, kui soovite kohandada õppematerjali erinevatele sihtgruppidele vastavaks, säilitades olemasoleva õpiku algsed andmed. Õpiku koopiate arv ei ole piiratud.

Õpiku koopia loomisel on võimalik muuta järgmisi andmeid:

 • pealkiri
 • kaust

Kui õpiku andmeid ei muudeta, lisab programm vaikimisi õpiku koopiale kuupäeva.

Õpikust koopia loomine toimub õpetaja liideses, valikus „Õpikud”. Leia õpik kaustast või otsinguandmete alusel.Avatud õpiku andmete lehel vali op:lisa – Salvesta õpiku koopia.

Faili üleslaadimine

Õpetaja liideses valikus „Dokumendid” paiknevad failid, mis on üleslaetud õppeserverisse. Serveris olevaid dokumente saab lisada küsimusele, õpikule või kursusele.

Failid võivad  paikneda teemakohastes kaustades. Õppeserveri kaustade koostamine ja dokumentide üleslaadimine toimub õpetaja liideses valikus „Dokumendid”.

Dokumendi serverisse üleslaadimiseks vali õpetaja liideses „Dokumendid”, valik „Lae üles”. Leia dokument ja kinnita „Lae üles”.
Uue kausta loomiseks vali õpetaja liideses „Dokumendid”, valik „Loo kaust”. Sisesta uue kausta nimetus, kinnita valikuga „Loo kaust”.

Õpiku peatüki andmete muutmine

Peatüki muutmise käigus saab muuta peatüki andmeid, sisudokumendi andmeid ja sisudokumente ning harjutusi. Peatüki andmetest saab muuta järgmisi andmeid:

 • pealkiri
 • seis
 • kirjeldus
 • järjestus

Õpiku peatüki muutmine toimub õpetaja liideses valikus „Õpikud”. Leia õpik kaustast või otsinguandmete abil. Valikus „Peatükid” leia peatükk, mida soovid muuta, kliki peatüki pealkirjal. Vali op: muuda – Muuda peatüki andmeid.

Peatüki sisudokumendi muutmine

Peatüki muutmise käigus saab muuta sisudokumentide andmeid ja sisudokumente. Peatüki sisudokumendi andmetest saab muuta järgmisi andmeid:

 • sisudokumendi pealkiri
 • dokumendi tüüp ja asukoht
 • dokumendi kirjeldus
 • järjestus

Peatüki sisudokumendi muutmine toimub õpetaja liideses valikus „Õpikud”. Leia õpik kaustast või otsinguandmete abil. Valikus „Peatükid” leia peatükk, mida soovid muuta, kliki peatüki pealkirjal. Vali sakk „Peatüki materjalid”.

Valikus „Peatüki materjalid” leia peatüki sisudokument, mida soovid muuta. Kliki pealkirjal. Valikus Lisa/Muuda dokument saab muuta sisudokumendi andmeid. Sisudokumendi asendamiseks uuega lae üles uus dokument.

Peatüki harjutuste muutmine

Peatükile lisatud harjutused on eelnevalt koostatud harjutustestid. Peatükile lisatud harjutusi õpiku muutmise käigus muuta ei saa. Lisatud harjutuse andmeid saab muuta testi muutmise käigus.

Peatüki harjutuse asendamine tähendab olemasoleva harjutuse kustutamist ja uue lisamist.

Õpiku kustutamine

Õpiku kustutamine toimub õpetaja liideses valikus „Õpikud”. Leia õpik kaustast.

Selleks kliki valitud kausta nimetusel. Kuvatud kausta õpikute nimekirjast leia õpik, mida soovid kustutada. Märgi õpik ja vali op: kustuta – Kustuta valitud õpikud.

Õpiku peatüki kustutamine

Õpiku kustutamine toimub õpetaja liideses valikus „Õpikud”. Leia õpik kaustast või otsinguandmete alusel. Avatud õpiku andmete lehel valikus „Peatükid” märgi peatükk, mida soovid kustutada ja vali op: kustuta – Kustuta valitud peatükid.

Peatüki sisudokumendi kustutamine

Peatüki sisudokumendi kustutamine toimub õpetaja liideses valikus „Õpikud”. Leia õpik kaustast või otsinguandmete alusel. Avatud õpiku andmete lehel valikus „Peatükid” vali peatükk, vali sakk „Peatüki materjalid”. Peatüki andmete lehel valikus ”Peatüki materjalid” märgi materjalid, mida soovid kustutada ja vali op: kustuta – Kustuta valitud dokumendid.

Peatüki harjutuse kustutamine

Peatüki harjutuse kustutamine toimub õpetaja liideses valikus „Õpikud”. Leia õpik kaustast või otsinguandmete alusel. Avatud õpiku andmete lehel valikus „Peatükid” vali peatükk, vali sakk „Peatüki harjutused”. Peatüki andmete lehel valikus ”Peatüki harjutused” märgi harjutused, mida soovid kustutada ja vali op: kustuta – Kustuta valitud harjutused peatükist.