Faili üleslaadimine

Õpetaja liideses valikus „Dokumendid” paiknevad failid, mis on üleslaetud õppeserverisse. Serveris olevaid dokumente saab lisada küsimusele, õpikule või kursusele.

Failid võivad  paikneda teemakohastes kaustades. Õppeserveri kaustade koostamine ja dokumentide üleslaadimine toimub õpetaja liideses valikus „Dokumendid”.

Dokumendi serverisse üleslaadimiseks vali õpetaja liideses „Dokumendid”, valik „Lae üles”. Leia dokument ja kinnita „Lae üles”.
Uue kausta loomiseks vali õpetaja liideses „Dokumendid”, valik „Loo kaust”. Sisesta uue kausta nimetus, kinnita valikuga „Loo kaust”.