Õpiku ülevaade õpilase vaates

Õpiku ülevaade õpilase vaates on visuaalselt erineva lahendusega. Õppematerjalid paiknevad menüü alajaotusena:

  • Jooksvate kursuste
  • Eelmiste kursuste
  • Tärniga tähistatud materjalide
  • Kõik õppematerjalid

Kõik aktiivsed õpikud on õpilastele kättesaadavad. Õpilane saab avada õpiku peatüki sisudokumendi (õppematerjali) ja sooritada harjutusteste. Peale harjutuse läbimist kuvatakse viimane tulemus.

Õpilase liideses paiknevad õpikud ikooni „Õppematerjalid” all.