Õpikust koopia loomine

Et õpiku muutmisel säiliks algselt koostatud õpik, on võimalik õpikust luua koopia. Näiteks on õpikust koopia loomine otstarbekas, kui soovite kohandada õppematerjali erinevatele sihtgruppidele vastavaks, säilitades olemasoleva õpiku algsed andmed. Õpiku koopiate arv ei ole piiratud.

Õpiku koopia loomisel on võimalik muuta järgmisi andmeid:

  • pealkiri
  • kaust

Kui õpiku andmeid ei muudeta, lisab programm vaikimisi õpiku koopiale kuupäeva.

Õpikust koopia loomine toimub õpetaja liideses, valikus „Õpikud”. Leia õpik kaustast või otsinguandmete alusel.Avatud õpiku andmete lehel vali op:lisa – Salvesta õpiku koopia.