Õpiku koostamine

Edutizeri õppekeskkonnas koostatud õpik  koosneb peatükkidest, millele lisatakse sisumaterjale ja harjutusi. Kõik lisatavad materjalid peavad olema eelnevalt koostatud. Sisumaterjaliks või kasutada olemasolevaid dokumente, juhendeid, eeskirju, tootespetisifikaate vms. Edutizer toetab sisumaterjalina igat liiki elektroonilisel teel edastatavaid dokumente.

Peatükile võib lisada ka harjutusteste. Harjutustestid tuleb eelnevalt koostada, misjärel saab neid õpikule lisada. Õpik võib koosnada ka ainult harjutustestidest või sisumaterjalidest.

Ettevalmistus õpiku koostamiseks

Edutizeri õppekeskkonnas paiknevad õpikud teemakohastes kaustades. Enne õpiku vormistamist tuleb valida kaust, millesse loodav õpik kuuluks. Vajadusel tuleb koostada uus kaust.

Õpik koosneb peatükkidest, millele lisatakse sisumaterjale ja harjutusi. Kõik lisatavad materjalid peavad olema eelnevalt koostatud. Sisumaterjaliks võib kasutada olemasolevaid dokumente, juhendeid, eeskirju, tootespetisifikaate vms. Edutizer toetab sisumaterjalina igat liiki elektroonilisel teel edastatavaid dokumente.

Peatükile võib lisada harjutusteste. Harjutustestid tuleb eelnevalt koostada, misjärel saab neid õpikule lisada. Õpik võib koosneda ka ainult harjutustestidest või sisumaterjalidest.

Õpiku vormistamine

Õpiku koostamine toimub õpiku vormistamisena õppeprogrammis ja õpikule struktuuri loomisena. Osa vormikohastest andmetest tuleb koostajal sisestada (pealkiri, kirjeldus vms), osa andmetest (koostaja, väline URL) lisatakse programmi poolt.
Uue õpiku vormistamine eeldab kausta olemasolu. Kõik õpikud paiknevad teemakohastes kaustades. Õpiku koostamine toimub etappidena: kausta loomine, õpiku vormistamine, õpiku peatükkide vormistamine, peatükkidele sisumaterjali ja harjutuste lisamine.

Õpiku koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Õpikud”. Vali kaust, mille alla soovid õpiku lisada ja vali op:lisa – Lisa uus õpik.

Täida väljad:

 • Pealkiri
 • Seis
 • Kirjeldus
 • Võtmesõnad

Peale andmete salvestamist saab lisada õpikule peatükke.

Peatüki lisamine

Peale õpiku vormistamist saab õpikule lisada peatükke. Peatükid moodustavad õpiku struktuuri – neil on alateemad kui ka järjestus. Ühe peatüki alla saab koondada mitu sisudokumenti ja/või harjutust.
Peatüki vormistamiseks leia õpik kausta õpikute nimekirjast.

Kliki õpiku pealkirjal ja vali op: lisa – Lisa peatükk.

Vormista peatüki andmed:

 • Pealkiri
 • Seis
 • Kirjeldus
 • Järjestus

Peale peatüki andmete salvestamist saab lisada peatükile sisumaterjale.

Peatüki lisamine toimub õpetaja liideses valikus”Õpikud”.Vali kaust, kuhu kuulub õpik, millele soovid peatükke lisada. Leia soovitud õpik kausta õpikute nimekirjast ja kliki õpiku pealkirjal.Vali op: lisa – Lisa peatükk.

Peatükile sisumaterjali lisamine

Peale õpiku ja  peatüki vormistamist saab peatükile lisada sisumaterjale. Edutizer toetab sisumaterjalina igat liiki elektroonilisel teel edastatavaid dokumente (heli-, pildi-, video-, tekstidokumente vms). Peatüki sisumaterjalil on:

 • Pealkiri
 • Järjestus
 • Kirjeldus (soovi korral)
 • Dokumendi asukoht (lisatakse programmi poolt)
 • Dokumendi tüüp (lisatakse programmi poolt)

Peatüki sisumaterjali lisamiseks vali peatüki andmete lehel sakk „Peatüki materjalid”. Valikus „Lisa/muuda dokument” sisesta dokumendi pealkiri ja lae dokument peatüki juurde valikute „Vali serverist” või „ Lae dokument otse peatüki juurde” abil. õpiku sisudok. lisamine

Soovi korral saab dokumendile lisada kirjelduse. Selleks vali „Lisa dokumendi kirjeldus”.

sisudok. kirjelduse lisamine

Peale andmete salvestamist kuvatakse vormistatud sisudokumente valikus „Peatüki materjalid”. Peatüki sisumaterjali järjestust saab vajadusel muuta.

Õpiku peatüki sisumaterjali lisamine toimub õpetaja liideses valikus ”Õpikud”.Vali kaust, kuhu kuulub õpik, millele soovid peatükke lisada. Leia soovitud õpik kausta õpikute nimekirjast ja kliki õpiku pealkirjal. Õpiku andmete lehel vali õpiku peatükk, klikkides peatüki pealkirjal. Õpiku peatüki andmete lehel vali sakk „Peatüki materjalid”.

 

Peatükile harjutuse lisamine

Peale õpiku ja peatüki vormistamist saab peatükile lisada sisumaterjale. Peatüki sisumaterjal võib koosneda sisudokumentidest ja/või harjutustestidest. Harjutustestid, mida soovitakse õpiku peatükile lisada on andmebaasis eelnevalt vormistatud testid kasutusklassiga „harjutus”.

Harjutustesti lisamisks peatükile vali peatüki andmete lehel sakk „Peatüki harjutused”.

harjutustesti lisamine

Sisesta otsinguandmete väljale „Otsi harjutusi, mis sobiksid peatükki” testi otsingusõna või pealkiri. Kinnita „Enter” klahviga. Valikus „Leitud harjutused” pakutakse õppekeskkonnast leitud harjutusteste. Vali sobiv(ad) harjutustest(id) ja kinnita op: salvesta abil.

harjutuse lisamine peatükile

Peatükile lisatud harjutusteste kuvatakse valiku „Peatüki harjutused”. Lisatud harjutustestide andmetest kuvatakse:

 • testi pealkiri
 • raskustase
 • küsimuste arv testis
 • seis
 • koostamise aeg

Õpiku peatüki harjutustestide lisamine toimub õpetaja liideses valikus ”Õpikud”.Vali kaust, kuhu kuulub õpik, millele peatükile soovid harjutusteste lisada. Leia soovitud õpik kausta õpikute nimekirjast ja kliki õpiku pealkirjal. Õpiku andmete lehel vali õpiku peatükk, klikkides peatüki pealkirjal. Õpiku peatüki andmete lehel vali sakk „Peatüki harjutused”.

Peale õpiku juures oleva harjutustesti sooritamist on õpilasel võimalik ebaõnnestunud testist moodustada vigade parandus. Vigade paranduse moodustamiseks ei tohi õpilase tulemus olla alla 25% . Vigade parandust ei moodustata kui õpilase tulemus on 100%.

Õpiku eelvaade

Õpiku ülevaates kuvatakse vormistatud õpiku andmeid, peatükke, neis sisalduvaid harjutusi (arvu), järjestust. Õpiku peatükkide järjestus kujundab õpiku sisukorra.

Õpiku eelvaadet kuvatakse õpetaja liides valikus „Õpikud”. Vali kaust, leia kausta õpikute nimekirjast õpik, märgi peatükid ja vali op: valikud – Õpiku eelvaade.
Kuvatakse järgmisi andmeid:

 • õpiku andmeid,
 • õpiku peatüki andmeid,
 • peatüki materjale (peatüki kaupa)
 • peatüki harjutusi (peatüki kaupa)

 õpiku eelvaade2