Ettevalmistus õpiku koostamiseks

Edutizeri õppekeskkonnas paiknevad õpikud teemakohastes kaustades. Enne õpiku vormistamist tuleb valida kaust, millesse loodav õpik kuuluks. Vajadusel tuleb koostada uus kaust.

Õpik koosneb peatükkidest, millele lisatakse sisumaterjale ja harjutusi. Kõik lisatavad materjalid peavad olema eelnevalt koostatud. Sisumaterjaliks võib kasutada olemasolevaid dokumente, juhendeid, eeskirju, tootespetisifikaate vms. Edutizer toetab sisumaterjalina igat liiki elektroonilisel teel edastatavaid dokumente.

Peatükile võib lisada harjutusteste. Harjutustestid tuleb eelnevalt koostada, misjärel saab neid õpikule lisada. Õpik võib koosneda ka ainult harjutustestidest või sisumaterjalidest.