Peatükile harjutuse lisamine

Peale õpiku ja peatüki vormistamist saab peatükile lisada sisumaterjale. Peatüki sisumaterjal võib koosneda sisudokumentidest ja/või harjutustestidest. Harjutustestid, mida soovitakse õpiku peatükile lisada on andmebaasis eelnevalt vormistatud testid kasutusklassiga „harjutus”.

Harjutustesti lisamisks peatükile vali peatüki andmete lehel sakk „Peatüki harjutused”.

harjutustesti lisamine

Sisesta otsinguandmete väljale „Otsi harjutusi, mis sobiksid peatükki” testi otsingusõna või pealkiri. Kinnita „Enter” klahviga. Valikus „Leitud harjutused” pakutakse õppekeskkonnast leitud harjutusteste. Vali sobiv(ad) harjutustest(id) ja kinnita op: salvesta abil.

harjutuse lisamine peatükile

Peatükile lisatud harjutusteste kuvatakse valiku „Peatüki harjutused”. Lisatud harjutustestide andmetest kuvatakse:

  • testi pealkiri
  • raskustase
  • küsimuste arv testis
  • seis
  • koostamise aeg

Õpiku peatüki harjutustestide lisamine toimub õpetaja liideses valikus ”Õpikud”.Vali kaust, kuhu kuulub õpik, millele peatükile soovid harjutusteste lisada. Leia soovitud õpik kausta õpikute nimekirjast ja kliki õpiku pealkirjal. Õpiku andmete lehel vali õpiku peatükk, klikkides peatüki pealkirjal. Õpiku peatüki andmete lehel vali sakk „Peatüki harjutused”.

Peale õpiku juures oleva harjutustesti sooritamist on õpilasel võimalik ebaõnnestunud testist moodustada vigade parandus. Vigade paranduse moodustamiseks ei tohi õpilase tulemus olla alla 25% . Vigade parandust ei moodustata kui õpilase tulemus on 100%.