Õpiku koostisosad

Õpiku koostisosaks on peatükid ja peatükkidele lisatud sisudokumendid ja/või harjutused.

Õpik annab erinevatele peatükkidele struktuuri. Igal õpikul on pealkiri, koostaja, seis (aktiivne, passiivne), võtmesõnad, mille abil nad on andmebaasist leitavad, sissejuhatav kirjeldus, väline URL, kaust, kuhu õpik kuulub, seotud kiirkaustad.

Õpik koosneb peatükkidest, mis moodustavad sisukorra. Igal peatükil on pealkiri, seis, sisukord ehk sisudokumentide arv ja struktuur, harjutuste arv ja struktuur ja peatüki järjestus õpikus.

Peatükid sisaldavad sisudokumente. Igal sisudokumendil on pealkiri, dokumendi asukoht, tüüp ja järjestus peatükis. Peatükile saab lisada harjutusi. Iga peatükile lisatud harjutusel on pealkiri, raskustase, küsimuste arv, seis ja koostamise kuupäev.

Õpik võib koosneda ka ainult peatüki sisudokumentidest või peatüki harjutustest.