Õpiku tunnusmärgid

Pealkiri –  õpikul on teemakohane pealkiri (nimetus), mille järgi ta on leitav andmebaasist.

Seis – võib olla aktiivne või passiivne. Aktiivses õpikus sisalduv informatsioon on kättesaadav õpilastele, passivse õpiku materjal on nähtav vaid õpetajale. Pasiivses seisus võib hoida õpikuid, mis eeldavad sisuarendust, muutmist või ei ole muul põhjusel vajadust neid õpilastele avaldada.

Kirjeldus –  on õpikusse sissejuhatav, sisuselgitav osa. Kirjeldus annab lühidalt ülevaate antud kursuse õppematerjalist, struktuurist ja eesmärgist.

Võtmesõnad (märksõnad) – on abiks õppematerjali leidmisel andmebaasist.

Märkme “Vajab muutmist” abil saab tähistada õpikut, mida koolitaja soovib muuta. Märkmega tähistatud õpik koondatakse Edutizeri töölaual, kust nad on kiiresti leitavad.

Järjestus – aitab struktureerida kaustasid ja alamkaustasid, luues neist kindla süsteemi (puu). Kaustade ja alamkaustade järjestust on võimalik vajadusel muuta.