Õpilase koostatud harjutustest

Õpilane saab endale soovi korral iseseisvaks õppimiseks koostada harjutusteste. Testide koostamine toimub õpilase liideses ikooni „Minu kaust” valikus „Minu harjutused”.

Testi koostamiseks kliki valikul „Loo uus”. Programm kuvab kaustad (teemad), mille hulgast tuleb õpilasel valida sobiv teema. Testi koostamisse võib kaasata ka peakausta alateemad.
Täida väljad:

  • Alateemad kaasaarvatud (märgi soovi korral valik)
  • Pealkiri
  • Raskustase

Kinnita valikuga „Loo uus”.  Testi valitakse märgitud kaustast maksimaalselt 10 küsimust.
Õpilane võib koostatud harjutustesti sooritada korduvalt. Tulemustena fikseerub viimane tulemusprotsent.
Õpilase koostatud harjutustestid paiknevad õpilase liideses ikooni „Minu kaust” valikus „Minu harjutused”. Harjutustestide andmetest kuvatakse:

  • Testi pealkirja
  • Viimast tulemust
  • Küsimuste arvu testis
  • Testi koostamise kuupäeva