Tasemelise testi koostamine

Tasemeline test on alati mitmeosaline ja koosneb kindlatest küsimustest, mille koostaja testi valib. Testi erinevad osad võivad olla erineva raskustasemega. Näiteks keeleoskuse tasemetest, mille iga järgnev testiosa on eelmisest taseme võrra keerulisem. Tasemelises testis võib käsitleda ka erinevaid teemavaldkondi, kus eelneva testiosa teema edukas läbimine on eelduseks järgneva teema  käsitlemisele. Uus testiosa avaneb õpilasele vastamiseks juhul, kui eelmine testiosa on positiivselt sooritatud.

Tasemelise testi osade arv ja maht ei ole piiratud. Testi koostamine toimub vähemalt järgmiste etappide kaupa:

 • Testi vormistamine
 • Testi esimese osa vormistamine
 • Testi esimese osa sisu vormistamine
 • Testi järgmise osa vormistamine
 • Testi järgmise osa sisu vormistamine
 • Testi sidumine kiirkaustaga
 • Testi staatuse määramine

Tasemelise testi koostamine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Vali op:lisa – Testi koostamine.

 • Testi vormistamine

Testi vormistamiseks täida järgmised väljad:

 • Testi pealkiri
 • Testi juhend
 • Testi osade arv
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Testi omadused (Märgi tasemeline)

Salvesta andmed. Tasemelisel testil peab olema vähemalt kaks testiosa. Iga testiosa lõpeb hinnanguga õpilase sooritusele.

 • Testi osa vormistamine

Täida järgmised väljad:

 • Testiosa pealkiri
 • Ajapiirang
 • Juhend
 • Positiivne tulemus (%)
 • Teade, kui sooritamine õnnestus
 • Teade, kui sooritamine ebaõnnestus

Testi esimese osa juhendit ei kuvata õpilasele testi sooritamise käigus. Salvesta andmed.

 • Testi osa sisu vormistamine

Testiosa sisus toimub küsimuste lisamine testiossa. Vali küsimuste kaust (rippmenüüs) või leia küsimused otsinguandmete alusel. Vali op:otsi. Programm kuvab otsingutingimustele vastavaid küsimusi. Märgi sobivad küsimused ja vali op: lisa – Lisa küsimused. Valitud küsimused lisatakse testiosale. Salvesta andmed.

Järgmise testiosa vormistamine sarnaneb esimese testiosa vormistamisele. Teise ja iga järgneva testiosa juhend kuvatakse õpilastele testiosa sooritamise alustamisel. Järgmise testiosa sisu vormistamine sarnaneb esimese testiosa sisu vormistamisele. Testiosale ei saa lisada küsimusi, mis esinevad eelnevates testiosades.

 • Testi sidumine kiirkaustaga

Testi võib sisuda kiirkaustaga. Vali rippmenüüst kiirkaust, millega soovid testi siduda. Salvesta andmed.

 • Testi staatuse määramine

Testi salvestamise ja staatuse määramisega salvestatakse test andmebaasi. Test võib olla nii passiivses kui aktiivses seisus. Kui aktiivne test on õpilastele kasutamiseks avatud, siis passiivne test on õpilastele juurdepääsmatu. Passiivses seisus võib hoida harjutusteste, mida koolitaja ei soovi veel avalikustada. Aktiivses seisus harjutustestid on õpilasele leitavad õpilase liidese ikooni “Õppematerjalid” all. Aktiivsed eksamitestid on õpilasele suletud kuni eksamisessiooni alguseni.