Testi haldamine

Testide haldamine võtab kokku erinevate testide ja nendega opereerimise aspektid:

  • erinevaks kasutusotstarbeks koostatud harjutustestid (õpiku test, õpilase koostatud test, vigade parandus)
  • testi otsimine ja muutmine
  • testi varukoopia ja varukoopiast testi taastamine

Testi otsimine andmebaasist

Edutizeris koostatud testid salvestuvad testis olevate küsimuste kaustade juurde. Testi saab otsida õppekeskkonnast küsimuste kausta või otsinguandmete järgi.

  • Testi otsimine kaustast

Testi leidmiseks kaustast vali õpetaja liideses „Testid”. Kuvatud kaustade nimekirjast leia kaust, milles paikneb otsitav test. Kliki kausta nimetusel. Saki „Aktiivsed”all avaneb nimekiri kausta aktiivsetest testidest. Saki „Passiivsed” all paiknevad kausta passivsed testid.

Testi otsimine otsingu abil 

Vali menüüst Testid ning seejärel op. Otsi – Otsi teste.

Täida otsinguparameetrid:

  • Kaust ja selle alateemad
  • Testi koostamise ajavahemik
  • Koostamise kuupäev
  • Pealkiri
  • Juhend
  • Kasutusklass

Otsinguandmete alusel leitud testide nimekirjas on nii aktiivsed kui ka passiivsed testid.

 

Testi arhiveerimine

Arhiveerida saab nii aktiivseid kui ka passiivseid teste. Muutunud staatusega testi kuvatakse edaspidi saki Arhiveeritud testid all.
Testi arhiveerimine ei mõjuta õpilaste testi küsimustele antud vastuseid.

Test arhiveerimiseks vali Testid. Leia test kaustast või otsinguandmete abil ja märgi see. Vali op:Muuda – Tõsta testide arhiivi.

Testi muutmine

Testi andmete muutmine

Testi andmete muutmiseks vali Testid ja leia test, mida soovid muuta. Ava test klikkides pealkirjal. Saki Üldosa all saab muuta testi andmeid, tüüpi, ajapiirangut jms.

testi-muutmine-1

“Küsimuste” saki all või mitmeosalise ja tasemelise testi korral iga testi osa all saab muuta küsimusi – lisada või eemaldada neid testist ning muuta esitamise viisi.

Testi küsimuste muutmine

Testi küsimuste muutmiseks vali menüüst Testid. Leia sobivast kaustast test ja kliki sellel. Lihtsa testi korral saki “Küsimused” all, Mitmeosalise ja Tasemeise testi korral testiosa saki all märgi küsimused, mida soovid muuta.Vali op Muuda rippmenüüst “Muuda mitut küsimust korraga”.

testi-kusimuste-muutmine-2

Väljal “Küsimused” tee vajalikud parandused, lisa uusi või kustuta olemasolevaid küsimusi. Ära muuda numeratsiooni küsimuse ees!
Uute küsimuste lisamisel vormista ka küsimuste parameetrid. Salvesta.

testi-muutmine-3
Peale salvestamist kuvatakse muudetud küsimuste eelvaadet. Muudatuste kinnitamiseks salvesta uuesti.

testi-muutmine-4

Testiosade ümberjärjestamine ja kustutamine

Testiosade ümberpaigutamiseks vali Testid, leia test, kliki selle pealkirjal. Vali op Muuda – Testi osade haldamine

Muuda testiosade järjestus ja salvesta valikuga “Salvesta uus järjekord”.

testi-muutmine-5

Testiosa kustutamiseks märgi testiosa ja salvesta valikuga “Kustuta valitud osad”.

Küsimuste teisaldamine

Testiosa küsimuste ümbertõstmiseks vali peamenüüst Testid, vali test ja kliki selle nimetusel. Vali testiosa, märgi küsimused, mida soovid teisaldada. Vali op. Muuda – Teisalda valitud küsimused.

testi-muutmine-6
Järgnevalt vali testiosa, kuhu soovid küsimused ümber paigutada ja kliki sellel.

testi-muutmine-7

Küsimuste kustutamine testist

Küsimuste kustutamiseks vali Testid menüüst test, ava see klikkides pealkirjal. Märgi küsimused kas “Küsimuste” või testiosa saki all ja vali op: Kustuta – Kustuta valitud küsimused.

testi-muutmine-8