Testi haldamine

Testide haldamine võtab kokku erinevate testide ja nendega opereerimise aspektid:

 • erinevaks kasutusotstarbeks koostatud harjutustestid (õpiku test, õpilase koostatud test, vigade parandus)
 • testi otsimine ja muutmine
 • testi varukoopia ja varukoopiast testi taastamine

Testi otsimine andmebaasist

Edutizeris koostatud testid salvestuvad testis olevate küsimuste kaustade juurde. Testi saab otsida õppekeskkonnast küsimuste kausta või otsinguandmete järgi.

 • Testi otsimine kaustast

Testi leidmiseks kaustast vali õpetaja liideses „Testid”. Kuvatud kaustade nimekirjast leia kaust, milles paikneb otsitav test. Kliki kausta nimetusel. Saki „Aktiivsed”all avaneb nimekiri kausta aktiivsetest testidest. Saki „Passiivsed” all paiknevad kausta passivsed testid.

 • Testi otsimine otsingu abil

Laiendatud otsing aitab testi leida järgmiste otsinguandmete abil:

 • Kaust ja selle alateemad
 • Kiirkaust ja selle alagrupid
 • Testi koostamise ajavahemik
 • Koostamise kuupäev
 • Pealkiri
 • Juhend
 • Raskustase
 • Kasutusklass

Laiendatud otsingu kasutamiseks vali õpetaja liideses „Testid”, vali op: otsi. Testi otsinguks võib valida ühe või mitu parameetrit. Otsinguandmete alusel leitud testide nimekirjas on nii aktiivsed kui ka passiivsed testid.

Nimekirjas kuvatakse järgmisi testi andmeid:

 • Testi pealkiri
 • Raskustase
 • Kasutusklass
 • Küsimuste arv
 • Maksimaalsed punktid
 • Seis
 • Muudetud

Testi andmete avamiseks kliki testi pealkirjal.

Testi muutmine

Testi muutmiseks on programmis kaks võimalust: testi andmete muutmine ja testi staatuse muutmine.

 • Testi andmete muutmine

Testi andmete muutmine võimaldab muuta kõiki testi esialgseid andmeid sh testi omadusi, kasutusklassi ja testis paiknevaid küsimusi. Testi andmete muutmine peaks siiski olema võimalus testi korrigeerimiseks. Laialdasemate testi andmete muutmise asemel tuleks kaaluda uue testi koostamist.

Testi andmete muutmine muudab olemasoleva testi andmeid üle programmi sh arhiveeritud testi juures. Seetõttu testi oluliste andmete muutmisel tuleks kaaluda testist koopia loomist ja selle muutmist vastavalt vajadustele. Sel juhul säilib algne test ning muudatusi viiakse sisse uues testis.

Testi muutmise viimase operatsioonina salvestatakse testi andmed ja muudetakse testi staatus aktiivseks või passiivseks. Testi aktiivseks muutmisel kontrollib programm testi andmete vastavust nõuetele. Juhul kui testi andmed ei vasta testis ettenähtud parameetritele, ei muuda programm testi aktiivseks, andes sellekohase hoiatuse.

Testi andmete muutmise käigus saab muuta:

 • Testi pealkirja
 • Juhendit
 • Testi osi
 • Raskustaset
 • Kasutusklassi
 • Testi omadusi
 • Testi osa pealkirja
 • Testi osa ajapiirangut
 • Testi osa juhendit
 • Testi osa küsimusi
 • Testi kiirkausta

Testi andmete muutmine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Leia test kaustast või otsinguandmete abil. Vali op: muuda – Muuda testi andmeid.

 • Testi staatuse muutmine

Koostatud testil võib olla kaks staatust: aktiivne või passiivne. Aktiivne harjutustest on õpilastele kättesaadav õppematerjalide valikus. Aktiivset harjutustesti võib lisada õpiku peatükile või kasutada kontrolltöö testina. Vaid aktiivset eksamitesti on võimalik siduda kursuse kontrolltöö või eksamiga.

Passiivses seisus testid on õpilasele kättesaamatud. Neid ei saa siduda õpikute ega kursuse õppetöö vormidega. Passiivsesse seisu salvestuvad ka need testid, mis läbinud testi automaatkontrolli, ei vasta testis ettenähtud tingimustele. Passiivses seisus võib hoida teste, mille kättesaadavust soovitakse piirata.

Testi muutmise käigus saab muuta testi esialgset staatust. Selleks vali õpetaja liideses „Testid”. Leia soovitud test kaustast või otsinguandmete alusel ja vali op:muuda – Muuda test aktiivseks/passiivseks.

Testi arhiveerimine

Õppekeskkonnast saab arhiveerida nii aktiivseid kui ka passiivseid teste. Muutunud staatusega testi kuvatakse edaspidi saki Arhiveeritud testid all.
Testi arhiveerimine ei mõjuta õpilaste testi küsimustele antud vastuseid.

Test arhiveerimine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Leia test kaustast või otsinguandmete abil. Vali op:Muuda – Tõsta testide arhiivi.

Testi muutmine

Testi andmete muutmine

Testi andmete muutmiseks vali Testid ja leia test, mida soovid muuta. Ava test klikkides pealkirjal. Saki Üldosa all saab muuta testi andmeid, tüüpi, ajapiirangut jms.

testi-muutmine-1

“Küsimuste” saki all või mitmeosalise ja tasemelise testi korral iga testi osa all saab muuta küsimusi – lisada või eemaldada neid testist ning muuta esitamise viisi.

Testi küsimuste muutmine

Testi küsimuste muutmiseks vali menüüst Testid. Leia sobivast kaustast test ja kliki sellel. Lihtsa testi korral saki “Küsimused” all, Mitmeosalise ja Tasemeise testi korral testiosa saki all märgi küsimused, mida soovid muuta.Vali op Muuda rippmenüüst “Muuda mitut küsimust korraga”.

testi-kusimuste-muutmine-2

Väljal “Küsimused” tee vajalikud parandused, lisa uusi või kustuta olemasolevaid küsimusi. Ära muuda numeratsiooni küsimuse ees!
Uute küsimuste lisamisel vormista ka küsimuste parameetrid. Salvesta.

testi-muutmine-3
Peale salvestamist kuvatakse muudetud küsimuste eelvaadet. Muudatuste kinnitamiseks salvesta uuesti.

testi-muutmine-4

Testiosade ümberjärjestamine ja kustutamine

Testiosade ümberpaigutamiseks vali Testid, leia test, kliki selle pealkirjal. Vali op Muuda – Testi osade haldamine

Muuda testiosade järjestus ja salvesta valikuga “Salvesta uus järjekord”.

testi-muutmine-5

Testiosa kustutamiseks märgi testiosa ja salvesta valikuga “Kustuta valitud osad”.

Küsimuste teisaldamine

Testiosa küsimuste ümbertõstmiseks vali peamenüüst Testid, vali test ja kliki selle nimetusel. Vali testiosa, märgi küsimused, mida soovid teisaldada. Vali op. Muuda – Teisalda valitud küsimused.

testi-muutmine-6
Järgnevalt vali testiosa, kuhu soovid küsimused ümber paigutada ja kliki sellel.

testi-muutmine-7

Küsimuste kustutamine testist

Küsimuste kustutamiseks vali Testid menüüst test, ava see klikkides pealkirjal. Märgi küsimused kas “Küsimuste” või testiosa saki all ja vali op: Kustuta – Kustuta valitud küsimused.

testi-muutmine-8