Testi muutmine

Testi muutmiseks on programmis kaks võimalust: testi andmete muutmine ja testi staatuse muutmine.

 • Testi andmete muutmine

Testi andmete muutmine võimaldab muuta kõiki testi esialgseid andmeid sh testi omadusi, kasutusklassi ja testis paiknevaid küsimusi. Testi andmete muutmine peaks siiski olema võimalus testi korrigeerimiseks. Laialdasemate testi andmete muutmise asemel tuleks kaaluda uue testi koostamist.

Testi andmete muutmine muudab olemasoleva testi andmeid üle programmi sh arhiveeritud testi juures. Seetõttu testi oluliste andmete muutmisel tuleks kaaluda testist koopia loomist ja selle muutmist vastavalt vajadustele. Sel juhul säilib algne test ning muudatusi viiakse sisse uues testis.

Testi muutmise viimase operatsioonina salvestatakse testi andmed ja muudetakse testi staatus aktiivseks või passiivseks. Testi aktiivseks muutmisel kontrollib programm testi andmete vastavust nõuetele. Juhul kui testi andmed ei vasta testis ettenähtud parameetritele, ei muuda programm testi aktiivseks, andes sellekohase hoiatuse.

Testi andmete muutmise käigus saab muuta:

 • Testi pealkirja
 • Juhendit
 • Testi osi
 • Raskustaset
 • Kasutusklassi
 • Testi omadusi
 • Testi osa pealkirja
 • Testi osa ajapiirangut
 • Testi osa juhendit
 • Testi osa küsimusi
 • Testi kiirkausta

Testi andmete muutmine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. Leia test kaustast või otsinguandmete abil. Vali op: muuda – Muuda testi andmeid.

 • Testi staatuse muutmine

Koostatud testil võib olla kaks staatust: aktiivne või passiivne. Aktiivne harjutustest on õpilastele kättesaadav õppematerjalide valikus. Aktiivset harjutustesti võib lisada õpiku peatükile või kasutada kontrolltöö testina. Vaid aktiivset eksamitesti on võimalik siduda kursuse kontrolltöö või eksamiga.

Passiivses seisus testid on õpilasele kättesaamatud. Neid ei saa siduda õpikute ega kursuse õppetöö vormidega. Passiivsesse seisu salvestuvad ka need testid, mis läbinud testi automaatkontrolli, ei vasta testis ettenähtud tingimustele. Passiivses seisus võib hoida teste, mille kättesaadavust soovitakse piirata.

Testi muutmise käigus saab muuta testi esialgset staatust. Selleks vali õpetaja liideses „Testid”. Leia soovitud test kaustast või otsinguandmete alusel ja vali op:muuda – Muuda test aktiivseks/passiivseks.