Küsimuste importimine ja neist testi koostamine

Küsimuste vormistamine

Suure hulga küsimuste koostamiseks ja kiireks õppekeskkonda ületoomiseks saab kasutada küsimuste importimist. Imporditavad küsimused tuleb koostada Word-tekstidokumendina vastavalt kokkulepitud tingmärkidele. Küsimuste hulk ei ole piiratud.  Importida saab vaid ühe- või mitme õige vastusega küsimuse mudeleid.

Kõik imporditavad küsimused salvestatakse samade omadustega. Kui soovid küsimustele määrata erinevaid omadusi (pealkiri, raskustase, kasutusklass, punktid), siis tuleb need eelnevalt vormistada eraldi Wordi-dokumendina. Küsimuse tüübi (mudeli) määrab programm vastavalt õigete vastuste arvule automaatselt.

kusimused

Küsimuste koostamisel tekstidokumendina tuleb järgida kokkulepitud tingmärke:

+ tähistab õiget vastusevarianti

– tähistab vale vastusevarianti

* tähistab vastuse kommentaari

Imporditud küsimustel kehtib vaid üks vastuste kommentaar – vale või osaliselt vale vastuse kommentaar.

Eelnevalt koostatud küsimuste üleslaadimisel Edutizeri keskkonda saab neist soovi korral koheselt testi koostada.

Küsimuste importimine ja testi koostamine

Küsimuste importimisel testi koostamiseks on kaks võimalust: importida kogu küsimuste fail ja koostada sellest test või kopeerida MS Word dokumendist valitud hulk küsimusi ja koostada neist test.
1. Viimase eelistuse korral vali õpetaja liidese menüüpunkt „Küsimused“. Vali kaust, kuhu soovid küsimusi ja testi paigutada. Vajadusel muuda kausta. Vali op. Lisa rippmenüüst “Sisesta mitu küsimust korraga”.

Testi koostamiseks märgi parameetrile plokis valik “Koosta nendest küsimustest test” aktiivseks.
Määra küsimuste parameetrid ja lisa väljale “Küsimused” soovitud küsimused.

Peale salvestamist kuvatakse testi koostamise etappi.

Küsimuste importimise teel koostatakse automaatselt Lihtne test. Vajadusel saab seda muuta.

Saki Üldosa all kuvatakse testi andmeid. Vajadusel saad väljade andmeid muuta. Edasine testi vormistamine sõltub valitud testi tüübist. Vt eelnevaid kirjeldusi.

  1. Kogu küsimuste faili importimisel vali menüüpunkt Küsimused. Vali kaust, vajadusel vaheta kausta. Vali op Lisa rippmenüüst op: Lisa – Küsimuste import

 

Leia küsimuste fail, lisa küsimuste pealkirja algus, kasutusklass ja punktid. Salvesta.

Küsimuste importimisel pakub Edutizer imporditud küsimustest testi koostamise võimalust. Selleks tuleb teha märge valikusse “Koosta nendest küsimustest test” ning lisada testile pealkiri ja kirjeldus.

Kui valik „Koosta nendest küsimustest test” on jäetud märkimata,  salvestatakse küsimused kausta, ilma testi koostamata.
Imporditud küsimuste salvestamisel, lisab programm küsimuse pealkirjale järjekorra numbri – tähise, mille järgi on küsimus teistest sama pealkirja algust omavatest küsimustest eristatav.

Peale salvestamist kuvatakse koostatud testi, kus saab vajadusel parandusi teha.