Lihtsa testi koostamine

Testi koostamiseks vali peamenüüs Testid. Vali kaust, kuhu soovid testi paigutada. Vajadusel vaheta kausta.

lihtne-test-1

Täida väli “Testi nimetus”.
Välja “Testi tüüp” rippmenüüst vali Lihtne test.
Kinnita valikuga “Lisa uus test”.

Peale kinnitamist salvestatakse test passiivse testina, kuna osa testi andmetest on veel täitmata. Sellest annab märku ka päises kuvatav teade.

lihtne-test-2

Saki “Üldine” all kuvatakse testi üldandmeid, mida saab muuta ja täiendada.

Välja “Õpilasele nähtav” rippmenüüst vali testi kasutusotstarve ehk kas test on mõeldud kasutamiseks eksamil või on harjutustestina õpilastele õppematerjalide kataloogis kättesaadav.

Valiku “Ajapiirangu tüüp” rippmenüüst vali, kas soovid kogu testile määrata üldise ajapiirangu või määrad igale küsimusele vastamiseks ajapiirangu. Viimasel juhul kujuneb testi üldine ajapiirang küsimuste hulgast ja neile määratud ajast.
Väljale “Ajapiirang (minutid)” määra ajaperiood minutites.
Soovi korral saab testile lisada juhendi, mida kuvatakse õpilastele enne testi sooritamist.

Saki “Küsimused” all lisatakse testi küsimused ja määratakse nende esitamise viis.

Välja “Küsimuse valik” rippmenüüst vali kas õpilasele esitatakse kõik küsimused juhuslikus  järjestuses või esitatakse valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses.

Esimese valiku korral esitatakse kõik testi valitud küsimused. Teise valikuga esitatakse õpilasele kindel arv küsimusi juhusliku valiku alusel. Näiteks 12 testi valitud küsimuste hulgast esitatakse õpilasele 7 küsimust juhuslikus järjestuses.

lihtne-test-4a

Testi eelvaade

lihtne-test-5

Testi eelvaatena kuvatakse ülevaadet koostatud testist.