Mitmeosalise testi koostamine

Testi koostamiseks vali peamenüüs Testid. Vali kaust, kuhu soovid testi paigutada. Vajadusel vaheta kausta.
mitmeosaline-test-1

Täida väli “Testi nimetus”.
Välja “Testi tüüp” rippmenüüst vali Mitmeosaline test.
Kinnita valikuga “Lisa uus test”.

Peale kinnitamist salvestatakse test passiivse testina, kuna osa testi andmetest on veel täitmata.

mitmeosaline-test-2

Saki “Üldine” all kuvatakse testi üldandmeid, mida saab muuta ja täiendada.

Välja “Õpilasele nähtav” rippmenüüst vali testi kasutusotstarve ehk kas test on mõeldud kasutamiseks eksamil või on harjutustestina õpilastele õppematerjalide kataloogis kättesaadav.

Valiku “Ajapiirangu tüüp” rippmenüüst vali, kas soovid kogu testile määrata üldise ajapiirangu või määrad igale küsimusele vastamiseks ajapiirangu.

Väljale “Ajapiirang (minutid)” määra ajaperiood minutites.
Soovi korral saab testile lisada sissejuhatuse, mida kuvatakse õpilastele enne testi sooritamist.

Mitmeosalise testi osi kuvatakse eraldi sakkidena. Iga osa tuleb eraldi vormistada.

Mitmeosalise testi korral luuakse vaikimisi testile kaks osa, mida nimetatakse Part1 (osa 1) ja Part 2 (osa 2).
Vali sakk “Part 1”. Testiosa pealkirja muutmiseks täida väli “Testiosa nimi”.

Välja “Küsimuse valik” rippmenüüst vali kas õpilasele esitatakse kõik küsimused juhuslikus järjestuses või esitatakse valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses.


Seejärel lisa küsimused.

Sobivate küsimuste leidmiseks saab kasutada päises olevali filtreid. Märgi sobivad küsimused ja kliki Enter või allosas valikul “Lisa küsimused testiossa”.

Vormista ka teine testiosa ja lisa sinna küsimused. Küsimusi, mis on juba testi lisatud, ei saa uuesti valida.

Mitmeosaline test võib olla enam kui kaheosaline. Uue testiosa lisamiseks vali op. Lisa – Lisa uus testiosa. Täida väli “Uue testiosa nimi”. Vali välja “Aseta uus osa” rippmenüüst kuhu soovid osa paigutada (viimaseks, esimeseks, vms).

mitmeosaline-test-5

Vormista uus testiosa (nimetus, lisa küsimused) eelmiste testiosade eeskujul.

Testi eelvaade

Saki Eelvaade all kuvatakse ülevaadet testist: testi üldandmetest, testiosadest ja lisatud küsimustest ning küsimuste esitamise viisist.

mitmeosaline-test-6