Tasemelise testi koostamine

Testi koostamiseks vali peamenüüs Testid. Vali kaust, kuhu soovid testi paigutada. Vajadusel vaheta kausta.

Täida väli “Testi nimetus”.
Välja “Testi tüüp” rippmenüüst vali Tasemeline test.
Kinnita valikuga “Lisa uus test”.

tasemeline-test-1

Peale kinnitamist salvestatakse test passiivse testina, sest osa testi andmetest on veel täitmata.

Saki “Üldine” all kuvatakse testi üldandmeid, mida saab muuta ja täiendada.

Välja “Õpilasele nähtav” rippmenüüst vali testi kasutusotstarve ehk kas test on mõeldud kasutamiseks eksamil või on harjutustestina õpilastele õppematerjalide kataloogis kättesaadav.

Valiku “Ajapiirangu tüüp” rippmenüüst vali, kas soovid kogu testile määrata üldise ajapiirangu või määrad igale küsimusele vastamiseks ajapiirangu.

Väljale “Ajapiirang (minutid)” määra ajaperiood minutites.
Soovi korral saab testile lisada juhendi, mida kuvatakse õpilastele enne testi sooritamist.

tasemeline-test-2

Tasemelise testi osi kuvatakse eraldi sakkidena. Iga osa tuleb eraldi vormistada.

Tasemelise  testi korral luuakse vaikimisi testile kaks osa, mida nimetatakse Part1 (osa 1) ja Part 2 (osa 2).
Vali sakk “Part 1”. Testiosa pealkirja muutmiseks täida väli “Testiosa nimi”.

tasemeline-test-3

Välja “Küsimuse valik” rippmenüüst vali kas õpilasele esitatakse küsimused kronoloogilises järjestuses või esitatakse valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses.

Väljal “Küsimuste arv” lisa küsimuste arv, mida esitatakse juhusliku järjestuse korral.

Väljale “Miinimum positiivne tulemus %” märgi testiosa sooritamise lävend.
*Kui testi sooritaja ei saavuta nõutud lävendit, ei esitata talle uut testiosa ja tema test sulgub.
Väljale “Sõnum õpilasele õnnestumise korral” märgi teavitus, mida kuvatakse peale testiosa edukat läbimist.
Väljale “Sõnum õpilasele ebaõnnestumise korral” märgi teavitus, mida kuvatakse peale testiosa ebaõnnestunud sooritamist. Salvesta.

Valiku “Lisa küsimused” all saab testiosale lisada küsimusi. Kliki valikul. Leia sobivad küsimused ja lisa need testiossa. Kinnita valikuga Lisa küsimused testile või Enter klahviga.

tasemeline-test-4

Vormista iga järgnev testiosa eelneva näite abil.

Testi eelvaade

Eelvaates kuvatakse testi ülevaadet: testi osi, küsimuste kuvamise viisi, läbimise eeldusi ja küsimusi.

tasemeline-test-5