Testi liigid

Edutizeri keskkond võimaldab koostada kahte liiki teste: eksami- ja harjutusteste. Eksamitesti küsimused jäävad kuni eksamisessiooni alguseni õpilasele suletuks ning avanevad testi sooritamise alustamisel. Harjutustestid, mis on loodud eelkõige õpilase teadmiste kinnistumiseks, on õpilasele ligipääsetavad piiramatult.

Koostatud testid võivad olla aktiivses või passiivses seisus. Aktiivne test on kasutajale nähtav, passiivse testi andmed on nähtavad vaid konsultandile.