Dünaamiline test

Dünaamiline test koosneb küsimuste kogumist, mille hulgast programm juhusliku valiku alusel valib testi ettemääratud hulga küsimusi. Küsimuste valikul arvestatakse iga testi sooritaja eripäraga järgnevalt:

  • esitades küsimusi, millele antud õpilane ei ole veel vastanud;
  • eelistades küsimusi, millele õpilane on vastanud ebapiisavalt või valesti;

Küsimustele vastamisel ei märka õpilane erinevust dünaamilise või teist tüüpi testi vahel, kuid koolitajal aitab dünaamiline test lahendada kaks testi koostamise põhiprobleemi:

  • õpilase individuaalsusega arvestamine
  • õpilastele esitatud testi küsimuste suurem variatiivsus

Dünaamilise testi heaks toimimiseks tuleb luua piisavalt suur küsimuste kogum, mille hulgast programm komplekteerib testi erinevaid küsimusi. Juhul, kui küsimuste hulk on väike, valitakse testi sarnaseid küsimusi kui ka küsimusi, millele õpilane vastas õigesti. Küsimuste koostamisel ja dünaamilise testi kogumi valimisel tuleb arvestada, et küsimused oleksid sisuliselt sarnase raskustasemega, mis võimaldaks erinevate õpilaste testide tulemusi võrrelda.