Täielikult või osaliselt dünaamiline test

Dünaamiline testi omadus määratakse testi koostamisel või muutmisel ja näitab küsimuste esitamise viisi. Testi omadus määratakse testiosa kaupa.

Dünaamiline test või testiosa koosneb küsimuste kogumist, mille hulgast programm juhusliku valiku alusel valib testi ettemääratud hulga küsimusi. Küsimuste valikul arvestatakse iga testi sooritaja eripäraga järgnevalt:

  • esitades küsimusi, millele antud õpilane ei ole veel vastanud;
  • eelistades küsimusi, millele õpilane on vastanud ebapiisavalt või valesti;

Küsimustele vastamisel ei märka õpilane erinevust dünaamilise või teist tüüpi testi vahel, kuid koolitajal aitab dünaamiline test lahendada kaks testi koostamise põhiprobleemi:

  • õpilase individuaalsusega arvestamine
  • õpilastele esitatud testi küsimuste suurem variatiivsus

Dünaamilise testi heaks toimimiseks tuleb luua piisavalt suur küsimuste kogum, mille hulgast programm komplekteerib testi erinevaid küsimusi. Juhul, kui küsimuste hulk on väike, valitakse testi sarnaseid küsimusi kui ka küsimusi, millele õpilane vastas õigesti. Küsimuste koostamisel ja dünaamilise testi kogumi valimisel tuleb arvestada, et küsimused oleksid sisuliselt sarnase raskustasemega, mis võimaldaks erinevate õpilaste testide tulemusi võrrelda.

Testi omades määratakse testiosade kaupa, mistõttu võib test olla kas osaliselt või täielikult dünaamiline. Näiteks kui ühes testi osas esitatakse õpilasele kõik testiossa valitud küsimused ja teises testiosas vaid valitud hulk küsimusi, on tegemist osaliselt dünaamilise testiga. Kui kõikides testiosades esitatakse õpilasele valitud hulk küsimusi, on tegemist dünaamilise testiga.