Genereeritud test

Edutizeri keskkond võimaldab kiiresti kaustades olevatest küsimustest vajalik test koostada. Genereeritud testi koostamine võtab aega vaid paar minutit.

Genereeritud test võib olemuselt olla nii dünaamiline test kui ka lihtne test.

Dünaamilise testi korral määrab koolitaja küsimuste kogumi (küsimuste arv testiosas), mis on suurem kui õpilasele esitatav küsimuste arv. Lihtsa testi korral on küsimuste arv testiosas ja õpilasele kuvatav küsimuste arv sama.

Genereeritud testi korral ei saa koolitaja testi valida konkreetseid küsimusi, vaid küsimuste lisamisel määratakse kaust (ka alamkaust), millest programm küsimusi valib. Kui kaust jääb valimata, leiab programm testi küsimused valikuliselt kõikidest aktiivsetest kaustadest.
Samuti ei saa testi koostamisel määrata ajalimiiti. Testi ajapiirang summeeritakse programmi poolt vastavalt küsimuste arvule, arvestades igale küsimusele vastamiseks 2 minutit. Testi ajapiirang ei muutu ka näiteks küsimuste lisamisel või kustutamisel testist. Genereeritud testi ajapiirangut saab muuta testi muutmise valikus, testiosa muutmisel.

Genereeritud testi korral saab koolitaja määrata millisest kaustast valida küsimusi. Eeldades, et küsimused paigutuvad vastavalt teemadele erinevatesse kaustadesse, saab koostada testi, mille erinevad osad käsitlevad erinevaid teemasid.

Küsimuste arv testiosas, õpilasele kuvatav küsimuste arv ja küsimuste tüübid (mudelid) määratakse testiüleselt st kehtivad kõikidele testiosadele ühtemoodi.