Imporditud küsimustest koostatud test

Imporditud küsimustest testi koostamine võimaldab kiiret testi koostamist. Juhul kui testi küsimuste hulk on suur ning nende tüübid on ühe ja mitme õige valikvastusega küsimused, saab küsimusi programmi importida ja neist kiirelt testi koostada. Imporditud küsimustest testi koostamine võtab aega paar minutit.

Samuti saab programmist küsimusi eksportida, moodustades sellest Word-tekstidokument. Sel moel saab koolitaja suurele hulgale  küsimustele  parandusi ja täiendusi lisada ning need õppekeskkonda muudetuna tagasi viia.

Imporditud küsimustest loodud test on olemuselt lihtne test, mis koosneb valitud küsimustest ja nende hulgast. Selline test saab olla vaid üheosaline. Kõikidel küsimustel on sarnased omadused: sama kasutusklass, raskustase, punktid ja pealkirja algus.

Imporditud küsimusest koostatud testi korral ei saa koolitaja määrata testi ajapiirangut. Programm määrab olenemata küsimuste hulgast testi ajalimiidiks 10min. Programmi poolt automaatselt määratud ajapiirangut saab muuta testi muutmise valikus.

Imporditud küsimustest testi kootamine toimub valikus Küsimused/op.lisa – Impordi küsimusi Word failist