Lihtne test

Tüüpiline lihtne test koosneb ühest testi osast ning õpilasele esitatakse kõik testi valitud küsimused kas juhuslikus või kronoloogilises järjestuses.

Edutizeris saab koostada üheosalist testi lisaks tüüpilisele lihtsale testile ka dünaamilise testina.

Testi omadus – lihtne või dünaamiline,- sõltub küsimuste esitamise viisist. Kui õpilasele esitatakse kõik testi lisatud küsimused, on tegemist olemuselt lihtsa testiga. Kui õpilasele esitatakse valitud arv küsimusi (suurest) küsimuste kogumist, on tegemist dünaamilise testiga.

Olemuselt lihtsa testi korral saab koolitaja määrata, kas õpilasele esitatakse kõik küsimused kronoloogilises või juhuslikus järjestuses. Kui koolitaja soovib, et õpilastele esitatakse kõik testi valitud küsimused juhuslikus järjestuses, peab esitatavate küsimuste arv olema sama, mis küsimuste üldarv testis. Dünaamilise testi korral ei saa küsimuste järjestust määrata.

Lihtne test võib olla nii eksamitest kui iseseisvaks õppimiseks mõeldud harjutustest.

Testile saab seada kas kogu testile määratud ajapiirangu või igale küsimusele vastamiseks määratud ajapiirangu, millest kujuneb testi sooritamise aeg.