Lihtne test

Lihtne test koosneb küsimustest, mille koolitaja on testi ja testiossa valinud. Lihtsa testi korral on koolitaja määranud kõik testi parameetrid sh testiosade arv, küsimuste arv testiosas, õpilasele esitatavate küsimuste arv. Kõik testi valitud  küsimused esitatakse testi sooritajale.