Testi ajapiirang

Harjutustesti puhul, mil õpilane ei soorita testi kehtestatud ajalimiidi jooksul, test ei sulgu, vaid õpilane võib jätkata testi sooritamist. Eksamitest tuleb sooritada määratud ajaperioodi jooksul.

Testile võib määrata kahte liiki ajapiirangu: testiosadele kehtestatud ajapiirang (kohustuslik iga testiosa koostamisel) või kogu testile kehtestatud ajapiirang. Esimesel juhul koosneb eksami sooritamise aeg testiosadele määratud ajalimiitidest (kokku) ning juhendi lugemise aega ei arvestata eksamiperioodiks. Teisel juhul kehtib ajalimiit kogu testi perioodile, hõlmates nii testiosi, vahepause kui ka juhendit. Sel juhul võib testiosi sooritada erineva ajaga, sõltumata testiosale kehtestatud limiidist.

Kui küsimusele vastamine jääb soorituse ajalimiidi tõttu pooleli, arvestatakse pooleli jäänud vastuses märgitud valikuid või sisestatud tekstiosa antud vastuseks.