Testide koostamine (alates versioonist 5.7.0)

Testi tüüp

Test võib olla kas lihtne, mitmeosaline või tasemeline

Lihtne test koosneb ühest testi osast.
Vastavalt valikule esitatakse õpilastele kas kõik testi lisatud küsimused kronoloogilises järjestuses, või valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses.
Kui koolitaja soovib, et õpilastele esitatakse kõik testi valitud küsimused, kuid  juhuslikus järjestuses, siis peab esitatavate küsimuste arv olema sama, mis küsimuste üldarv testis.
Lihtne test võib olla nii eksamitest kui iseseisvaks õppimiseks mõeldud harjutustest.

Mitmeosaline test koosneb kahest või enamast testi osast. Igale testi osale antakse nimetus ja lisatakse küsimused. Küsimuste esitamist õpilasele saab reguleerida testiosa kaupa. Õpilasele esitatakse kas:

  • kõik testiosa küsimused kronoloogilises järjestuses,
  • kõik testiosa küsimused juhuslikus järjestuses
  • määratud arv küsimusi juhuslikus järjestuses

Vastavalt testiosa küsimuste esitamise viisile, võib mitmeosaline test olla: lihtne, osaliselt dünaamiline või dünaamiline test. Dünaamilise testi korral valitakse küsimuste kogumist õpilasele esitamiseks määratud arv küsimusi.
Mitmeosaline test võib olla nii eksamitest kui ka harjutustest.

Tasemeline test koosneb kahest või enamast testi osast. Igale testiosale antakse nimetus ja lisatakse küsimused.
Küsimuste esitamist õpilasele saab reguleerida testiosa kaupa. Õpilasele esitatakse kas:

  • kõik testiosa küsimused kronoloogilises järjestuses,
  • kõik testiosa küsimused juhuslikus järjestuses
  • määratud arv küsimusi juhuslikus järjestuses

Iga testiosa juures lisatakse testiosa lävend (%) ehk positiivse tulemuse piirmäär ja sõnumid õpilasele nii testiosa sooritamise õnnestumisel kui ebaõnnestumisel.

Vastavalt testiosa küsimuste esitamise viisile, võib tasemeline test olla: lihtne, osaliselt dünaamiline või dünaamiline test.

Tasemelise testi korral, selleks et pääseda sooritama järgmist testiosa, peab õpilane olema sooritanud eelmise testiosa positiivse tulemusega.

Tasemeline test võib olla nii eksami kui ka harjutustest.

 

Testi kasutusotstarve

Test võib olla kas harjutus- või eksamitest.

Eksamitest on õpilasele suletud kuni eksami või kontrolltöö toimumiseni. Eksamitesti saab koostada küsimustest, mis on kasutusklassiga kas eksam või mõlemad. Viimased sobivad kasutamiseks nii ekssami- kui harjutustesti korral.

Harjutustest on õpilastele õppematerjalide kaustades kasutamiseks avatud. Harjutustesti saab õpilane kasutada iseseisvaks õppimiseks kui ka seda saab siduda Edutizeris vormistatud õpikuga. Harjutustesti saab kasutada kontrolltöö testina.

Testi kasutusotstarve määratakse testi koostamisel või muutmisel.

Testi ajapiirang

Testile saab määrata kas kogu testi sooritamist hõlmava ajapiirangu või vastavalt küsimuste vastamiseks ettenähtud ajapiirangu. Viimasel juhul kujuneb testi sooritamise aeg vastavalt küsimuste hulgale ja küsimuse vastamiseks määratud ajalimiidile.
Testi koostamisel või muutmisel tuleb valida ajapiirangu tüüp:

  • Kogu testile kehtib määratud ajapiirang (Näiteks kogu test tuleb sooritada 20 min jooksul)
  • Testi aeg kujuneb vastavalt küsimustele määratud piirajast (näiteks igale küsimusele arvestatakse 1 minut).

Testi või küsimusele vastamiseks määratakse ajapiirang minuti täpsusega.

Küsimuste lisamine testi

Testi koostamisel saab testi lisada nii eksami (E), harjutus (P) kui mõlemad (EP) tüüpi küsimusi. Harjutustesti, mis on õpilastele kättesaadav kataloogis, ei saa lisada avatud küsimusi. Testi tüübi muutmisel kustutatakse harjutustestist kõik avatud küsimused.
Avatud küsimusi ei hinnata programmi poolt automaatselt, need eeldavad koolitaja hindamist, mistõttu ei saa neid kasutada harjutustestides.

Harjutus ja Mõlemad tüüpi küsimused on õpilastele avatud kataloogides menüüpunktis Minu harjutused omale harjutustesti koostamiseks. Eksam tüüpi küsimused on õpilastele suletud kuni eksamiperioodini, va juhul, kui koolitaja on lisanud need harjutustesti.

Lihtsa testi koostamine

Testi koostamiseks vali peamenüüs Testid. Vali kaust, kuhu soovid testi paigutada. Vajadusel vaheta kausta.

lihtne-test-1

Täida väli “Testi nimetus”.
Välja “Testi tüüp” rippmenüüst vali Lihtne test.
Kinnita valikuga “Lisa uus test”.

Peale kinnitamist salvestatakse test passiivse testina, kuna osa testi andmetest on veel täitmata. Sellest annab märku ka päises kuvatav teade.

lihtne-test-2

Saki “Üldine” all kuvatakse testi üldandmeid, mida saab muuta ja täiendada.

Välja “Õpilasele nähtav” rippmenüüst vali testi kasutusotstarve ehk kas test on mõeldud kasutamiseks eksamil või on harjutustestina õpilastele õppematerjalide kataloogis kättesaadav.

Valiku “Ajapiirangu tüüp” rippmenüüst vali, kas soovid kogu testile määrata üldise ajapiirangu või määrad igale küsimusele vastamiseks ajapiirangu. Viimasel juhul kujuneb testi üldine ajapiirang küsimuste hulgast ja neile määratud ajast.
Väljale “Ajapiirang (minutid)” määra ajaperiood minutites.
Soovi korral saab testile lisada juhendi, mida kuvatakse õpilastele enne testi sooritamist.

Saki “Küsimused” all lisatakse testi küsimused ja määratakse nende esitamise viis.lihtne-test-3

Välja “Küsimuse valik” rippmenüüst vali kas õpilasele esitatakse küsimused kronoloogilises järjestuses või esitatakse valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses.

Kronoloogilises järjestuses esitatakse õpilasele kõik testi valitud küsimused. Valikuga, mis määrab küsimuste juhusliku esitamise, määratakse küsimuste arv, mida õpilastele esitatakse. Näiteks 12 testi valitud küsimuste hulgast esitatakse õpilasele 7 küsimust juhuslikus järjestuses.

lihtne-test-4a

Kui soovite õpilastele esitada kõik testi valitud küsimused juhuslikus järjestuses, siis määrake esitatavate küsimuste arvuks testiosa küsimuste koguarv.

Testi eelvaade

lihtne-test-5

Testi eelvaatena kuvatakse ülevaadet koostatud testist.

 

Mitmeosalise testi koostamine

Testi koostamiseks vali peamenüüs Testid. Vali kaust, kuhu soovid testi paigutada. Vajadusel vaheta kausta.
mitmeosaline-test-1

Täida väli “Testi nimetus”.
Välja “Testi tüüp” rippmenüüst vali Mitmeosaline test.
Kinnita valikuga “Lisa uus test”.

Peale kinnitamist salvestatakse test passiivse testina, kuna osa testi andmetest on veel täitmata.

mitmeosaline-test-2

Saki “Üldine” all kuvatakse testi üldandmeid, mida saab muuta ja täiendada.

Välja “Õpilasele nähtav” rippmenüüst vali testi kasutusotstarve ehk kas test on mõeldud kasutamiseks eksamil või on harjutustestina õpilastele õppematerjalide kataloogis kättesaadav.

Valiku “Ajapiirangu tüüp” rippmenüüst vali, kas soovid kogu testile määrata üldise ajapiirangu või määrad igale küsimusele vastamiseks ajapiirangu.

Väljale “Ajapiirang (minutid)” määra ajaperiood minutites.
Soovi korral saab testile lisada sissejuhatuse, mida kuvatakse õpilastele enne testi sooritamist.

Mitmeosalise testi osi kuvatakse eraldi sakkidena. Iga osa tuleb eraldi vormistada.

Mitmeosalise testi korral luuakse vaikimisi testile kaks osa, mida nimetatakse Part1 (osa 1) ja Part 2 (osa 2).
Vali sakk “Part 1”. Testiosa pealkirja muutmiseks täida väli “Testiosa nimi”.

mitmeosaline-test-3

Välja “Küsimuse valik” rippmenüüst vali kas õpilasele esitatakse küsimused kronoloogilises järjestuses või esitatakse valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses.

Väljal “Küsimuste arv” lisa küsimuste arv, mida esitatakse juhusliku järjestuse korral.
Valiku “Lisa küsimused” all saab testiosale lisada küsimusi. Kliki valikul.

mitmeosaline-test-4

Sobivate küsimuste leidmiseks saab kasutada päises olevali filtreid. Märgi sobivad küsimused ja kliki Enter või allosas valikul “Lisa küsimused testiossa”.

Vormista ka teine testiosa ja lisa sinna küsimused. Küsimusi, mis on juba testi lisatud, ei saa uuesti valida.

Mitmeosaline test võib olla enam kui kaheosaline. Uue testiosa lisamiseks vali op. Lisa – Lisa uus testiosa. Täida väli “Uue testiosa nimi”. Vali välja “Aseta uus osa” rippmenüüst kuhu soovid osa paigutada (viimaseks, esimeseks, vms).

mitmeosaline-test-5

Vormista uus testiosa (nimetus, lisa küsimused) eelmiste testiosade eeskujul.

Testi eelvaade

Saki Eelvaade all kuvatakse ülevaadet testist: testi üldandmetest, testiosadest ja lisatud küsimustest ning küsimuste esitamise viisist.

mitmeosaline-test-6

Tasemelise testi koostamine

Testi koostamiseks vali peamenüüs Testid. Vali kaust, kuhu soovid testi paigutada. Vajadusel vaheta kausta.

Täida väli “Testi nimetus”.
Välja “Testi tüüp” rippmenüüst vali Tasemeline test.
Kinnita valikuga “Lisa uus test”.

tasemeline-test-1

Peale kinnitamist salvestatakse test passiivse testina, sest osa testi andmetest on veel täitmata.

Saki “Üldine” all kuvatakse testi üldandmeid, mida saab muuta ja täiendada.

Välja “Õpilasele nähtav” rippmenüüst vali testi kasutusotstarve ehk kas test on mõeldud kasutamiseks eksamil või on harjutustestina õpilastele õppematerjalide kataloogis kättesaadav.

Valiku “Ajapiirangu tüüp” rippmenüüst vali, kas soovid kogu testile määrata üldise ajapiirangu või määrad igale küsimusele vastamiseks ajapiirangu.

Väljale “Ajapiirang (minutid)” määra ajaperiood minutites.
Soovi korral saab testile lisada juhendi, mida kuvatakse õpilastele enne testi sooritamist.

tasemeline-test-2

Tasemelise testi osi kuvatakse eraldi sakkidena. Iga osa tuleb eraldi vormistada.

Tasemelise  testi korral luuakse vaikimisi testile kaks osa, mida nimetatakse Part1 (osa 1) ja Part 2 (osa 2).
Vali sakk “Part 1”. Testiosa pealkirja muutmiseks täida väli “Testiosa nimi”.

tasemeline-test-3

Välja “Küsimuse valik” rippmenüüst vali kas õpilasele esitatakse küsimused kronoloogilises järjestuses või esitatakse valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses.

Väljal “Küsimuste arv” lisa küsimuste arv, mida esitatakse juhusliku järjestuse korral.

Väljale “Miinimum positiivne tulemus %” märgi testiosa sooritamise lävend.
*Kui testi sooritaja ei saavuta nõutud lävendit, ei esitata talle uut testiosa ja tema test sulgub.
Väljale “Sõnum õpilasele õnnestumise korral” märgi teavitus, mida kuvatakse peale testiosa edukat läbimist.
Väljale “Sõnum õpilasele ebaõnnestumise korral” märgi teavitus, mida kuvatakse peale testiosa ebaõnnestunud sooritamist. Salvesta.

Valiku “Lisa küsimused” all saab testiosale lisada küsimusi. Kliki valikul. Leia sobivad küsimused ja lisa need testiossa. Kinnita valikuga Lisa küsimused testile või Enter klahviga.

tasemeline-test-4

Vormista iga järgnev testiosa eelneva näite abil.

Testi eelvaade

Eelvaates kuvatakse testi ülevaadet: testi osi, küsimuste kuvamise viisi, läbimise eeldusi ja küsimusi.

tasemeline-test-5

Küsimuste importimine ja testi koostamine

Küsimuste vormistamine

Suure hulga küsimuste koostamiseks ja kiireks õppekeskkonda ületoomiseks saab kasutada küsimuste importimist. Imporditavad küsimused tuleb koostada Word-tekstidokumendina vastavalt kokkulepitud tingmärkidele. Küsimuste hulk ei ole piiratud.  Importida saab vaid ühe- või mitme õige vastusega küsimuse mudeleid.

Kõik imporditavad küsimused salvestatakse samade omadustega. Kui soovid küsimustele määrata erinevaid omadusi (pealkiri, raskustase, kasutusklass, punktid), siis tuleb need eelnevalt vormistada eraldi Wordi-dokumendina. Küsimuse tüübi (mudeli) määrab programm vastavalt õigete vastuste arvule automaatselt.

kusimused

Küsimuste koostamisel tekstidokumendina tuleb järgida kokkulepitud tingmärke:

+ tähistab õiget vastusevarianti

– tähistab vale vastusevarianti

* tähistab vastuse kommentaari

Imporditud küsimustel kehtib vaid üks vastuste kommentaar – vale või osaliselt vale vastuse kommentaar.

Eelnevalt koostatud küsimuste üleslaadimisel Edutizeri keskkonda saab neist soovi korral koheselt testi koostada.

Küsimuste importimine ja testi koostamine

Küsimuste importimisel testi koostamiseks on kaks võimalust: importida kogu küsimuste fail ja koostada sellest test või kopeerida MS Word dokumendist valitud hulk küsimusi ja koostada neist test.
1. Viimase eelistuse korral vali õpetaja liidese menüüpunkt „Küsimused“. Vali kaust, kuhu soovid küsimusi ja testi paigutada. Vajadusel muuda kausta. Küsimused ja test paigutuvad ühte kausta.
Vali op.Lisa rippmenüüst “Sisesta mitu küsimust korraga”.

kusimuste-import-1

Testi koostamiseks märgi parameetrile plokis valik “Koosta nendest küsimustest test” aktiivseks.
Määra küsimuste parameetrid ja lisa väljale “Küsimused” soovitud küsimused.
kusimuste-import-2

Peale salvestamist kuvatakse testi koostamise etappi.

kusimuste-import-3

Küsimuste importimise teel koostatakse automaatselt Lihtne test. Vajadusel saab seda muuta.

Saki Üldosa all kuvatakse testi andmeid. Vajadusel saad väljade andmeid muuta. Edasine testi vormistamine sõltub valitud testi tüübist. Vt eelnevaid kirjeldusi.

kusimuste-import-4

  1. Kogu küsimuste faili importimisel vali menüüpunkt Küsimused. Vali kaust, vajadusel vaheta kausta. Vali op Lisa rippmenüüst op: Lisa – Küsimuste import

kusimuste-import-5

Leia küsimuste fail, lisa küsimuste pealkirja algus, raskustase, kasutusklass ja punktid. Salvesta.

kusimuste-import-6

Küsimuste importimisel pakub Edutizer imporditud küsimustest testi koostamise võimalust. Selleks tuleb teha märge valikusse “Koosta nendest küsimustest test” ning lisada testile pealkiri ja kirjeldus.

kusimuste-import-7

*Kui valik „Koosta nendest küsimustest test” on jäetud märkimata,  salvestatakse küsimused kausta, ilma testi koostamata.
Imporditud küsimuste salvestamisel, lisab programm küsimuse pealkirjale järjekorra numbri – tähise, mille järgi on küsimus teistest sama pealkirja algust omavatest küsimustest eristatav.

Peale salvestamist kuvatakse koostatud testi, kus saab vajadusel parandusi teha.

Testi muutmine

Testi andmete muutmine

Testi andmete muutmiseks vali Testid ja leia test, mida soovid muuta. Ava test klikkides pealkirjal. Saki Üldosa all saab muuta testi andmeid, tüüpi, ajapiirangut jms.

testi-muutmine-1

“Küsimuste” saki all või mitmeosalise ja tasemelise testi korral iga testi osa all saab muuta küsimusi – lisada või eemaldada neid testist ning muuta esitamise viisi.

Testi küsimuste muutmine

Testi küsimuste muutmiseks vali menüüst Testid. Leia sobivast kaustast test ja kliki sellel. Lihtsa testi korral saki “Küsimused” all, Mitmeosalise ja Tasemeise testi korral testiosa saki all märgi küsimused, mida soovid muuta.Vali op Muuda rippmenüüst “Muuda mitut küsimust korraga”.

testi-kusimuste-muutmine-2

Väljal “Küsimused” tee vajalikud parandused, lisa uusi või kustuta olemasolevaid küsimusi. Ära muuda numeratsiooni küsimuse ees!
Uute küsimuste lisamisel vormista ka küsimuste parameetrid. Salvesta.

testi-muutmine-3
Peale salvestamist kuvatakse muudetud küsimuste eelvaadet. Muudatuste kinnitamiseks salvesta uuesti.

testi-muutmine-4

Testiosade ümberjärjestamine ja kustutamine

Testiosade ümberpaigutamiseks vali Testid, leia test, kliki selle pealkirjal. Vali op Muuda – Testi osade haldamine

Muuda testiosade järjestus ja salvesta valikuga “Salvesta uus järjekord”.

testi-muutmine-5

Testiosa kustutamiseks märgi testiosa ja salvesta valikuga “Kustuta valitud osad”.

Küsimuste teisaldamine

Testiosa küsimuste ümbertõstmiseks vali peamenüüst Testid, vali test ja kliki selle nimetusel. Vali testiosa, märgi küsimused, mida soovid teisaldada. Vali op. Muuda – Teisalda valitud küsimused.

testi-muutmine-6
Järgnevalt vali testiosa, kuhu soovid küsimused ümber paigutada ja kliki sellel.

testi-muutmine-7

Küsimuste kustutamine testist

Küsimuste kustutamiseks vali Testid menüüst test, ava see klikkides pealkirjal. Märgi küsimused kas “Küsimuste” või testiosa saki all ja vali op: Kustuta – Kustuta valitud küsimused.

testi-muutmine-8