Testi tüüp

Testi koostamisel tuleb määrata testi tüüp. Test võib olla kas lihtne, mitmeosaline või tasemeline.

Lihtne test koosneb ühest testi osast.
Vastavalt valikule esitatakse õpilastele kas kõik testi lisatud küsimused kronoloogilises järjestuses, või valitud arv küsimusi juhuslikus järjestuses. Kui koolitaja soovib, et õpilastele esitatakse kõik testi valitud küsimused, kuid  juhuslikus järjestuses, siis peab esitatavate küsimuste arv olema sama, mis küsimuste üldarv testis.

Lihtne test võib olla nii eksamitest kui harjutustest.

Mitmeosaline test koosneb kahest või enamast testi osast. Igale testi osale antakse nimetus ja testiossa lisatakse küsimused. Küsimuste esitamist õpilasele saab reguleerida testiosa kaupa. Õpilasele esitatakse kas:

  • kõik testiosa küsimused kronoloogilises järjestuses,
  • kõik testiosa küsimused juhuslikus järjestuses
  • määratud arv küsimusi juhuslikus järjestuses

Vastavalt testiosa küsimuste esitamise viisile, võib mitmeosaline test olla: lihtne, osaliselt dünaamiline või dünaamiline test.
Dünaamilise testi korral valitakse küsimuste kogumist õpilasele esitamiseks määratud arv küsimusi.
Mitmeosaline test võib olla nii eksamitest kui ka harjutustest.

Tasemeline test koosneb kahest või enamast testi osast. Igale testi osale antakse nimetus ja lisatakse küsimused.
Küsimuste esitamist õpilasele saab reguleerida testiosa kaupa. Õpilasele esitatakse kas:

  • kõik testiosa küsimused kronoloogilises järjestuses,
  • kõik testiosa küsimused juhuslikus järjestuses
  • määratud arv küsimusi juhuslikus järjestuses

Iga testiosa juures määratakse testiosa lävend (%) ehk positiivse tulemuse piirmäär ja lisatakse sõnumid, mida kuvatakse  õpilasele nii testiosa sooritamise õnnestumisel kui ebaõnnestumisel.

Vastavalt testiosa küsimuste esitamise viisile, võib tasemeline test olla: lihtne, osaliselt dünaamiline või dünaamiline test.

Tasemelise testi korral, selleks et pääseda sooritama järgmist testiosa, peab õpilane olema sooritanud eelmise testiosa positiivse tulemusega.

Tasemeline test võib olla nii eksami- kui ka harjutustest.