Õpiku harjutustest

Õpiku peatükile saab lisada harjutusi. Õpikule lisatav test on kasutusklassiga „harjutus” ning staatusega „aktiivne”.

Õpilasele on test nähtav valikus „Õppematerjalid”. Õpilase liideses paiknevad kursusega seotud õpikud valikus „Jooksvate kursuste materjalid” või „Eelmiste kursuste materjalid”. Juhul, kui õpik ei ole seotud kursusega, paikneb õpik valikus „Kõik materjalid”, mille kaustadest tuleb õpilasel leida õpik ja selle harjutustestid.

Aktiivse kursuse juures paiknev õpik on õpilasele nähtav kursuse andmete lehel saki „Õppematerjalid” all.

Õpiku harjutustesti võib õpilane sooritada korduvalt, sh arvestatakse viimast testi tulemust. Testile kehtestatud ajalimiiti ei rakendata, mistõttu võib õpilane testi sooritada sobivas tempos, olenemata määratud ajaperioodist. Testi sooritamine ei katke ajaperioodi lõppemisel. Õpikule lisatud harjutustestile, mille sooritustase on 25- 99 protsendi vahel, võib õpilane koostada vigade paranduse.

Õpiku peatükile harjutustesti lisamine toimub õpetaja liideses valikus “Õpikud” õpiku koostamise või muutmise käigus.