Õpilase harjutustestid

Iseseisvaks õppimiseks saab õpilane endale soovi korral koostada harjutusteste.

Õpetaja liideses koostatud aktiivsed küsimused kasutusklassiga „harjutus” ja „mõlemad” on õpilasele kasutatavad testide koostamiseks. Õpilane, valides õpilase liideses teemakohase kausta, saab koostada harjutusi iseseisvaks õppeks. Õpilase koostatud harjutused koosnevad kuni kümnest küsimusest ning on seotud valitud kausta ja allhargnevate kaustadega.

Koostatud testid paiknevad õpilase liideses valikus „Minu harjutused”. Õpilane saab koostatud teste korduvalt sooritada. Soovi korral saab teste kustutada.

Õpilase harjutused paiknevad õpilase liideses ikooni „Minu kaust” valikus „Minu harjutused”.