Testi ajapiirang

Testile saab määrata kas kogu testi sooritamist hõlmava ajapiirangu või vastavalt küsimuste vastamiseks ettenähtud ajapiirangu. Viimasel juhul kujuneb testi sooritamise aeg vastavalt küsimuste hulgale ja küsimuse vastamiseks määratud ajalimiidile.
Testi koostamisel või muutmisel tuleb valida ajapiirangu tüüp:

  • Kogu testile kehtib määratud ajapiirang (Näiteks kogu test tuleb sooritada 20 min jooksul)
  • Testi aeg kujuneb vastavalt küsimustele määratud piirajast (näiteks igale küsimusele arvestatakse 1 minut).

Testi või küsimusele vastamiseks määratakse ajapiirang minuti täpsusega.