Testi kasutusotstarve

Test võib olla kas harjutus- või eksamitest.

Eksamitest on õpilasele suletud kuni eksami või kontrolltöö toimumiseni. Eksamitesti saab koostada küsimustest, mis on kasutusklassiga kas eksam või mõlemad. Viimased sobivad kasutamiseks nii ekssami- kui harjutustesti korral.

Harjutustest on õpilastele õppematerjalide kaustades kasutamiseks avatud. Harjutustesti saab õpilane kasutada iseseisvaks õppimiseks kui ka seda saab siduda Edutizeris vormistatud õpikuga. Harjutustesti saab kasutada kontrolltöö testina.

Testi kasutusotstarve määratakse testi koostamisel või muutmisel.