Vigade parandus

Vigade paranduse eesmärk on drillida õpilase teadmisi harjutustesti küsimustes, milles eksiti. Vigade paranduse koostab õpilane õpilase liideses peale õpikule lisatud harjutustesti sooritamist. Vigade paranduse saab koostada juhul, kui harjutustesti tulemus on vahemikus 25-99%.

Testi koostamiseks  tuleb õpilasel peale harjutustesti sooritamist klikata valikul “Vigade parandus”. Test koostatake programmi poolt neist harjutustesti küsimustest, millele õpilane vastas osaliselt või täielikult valesti. Koostatud testid paigutuvad õpilase liideses valikus ”Vigade parandused” ning neid saab õpilane korduvalt sooritada. Soovi korral võib õpilane vigade paranduse testi kustutada.

Valikus „Vigade parandused” kuvatakse koostatud vigade paranduse testi järgmisi andmeid:

  • Testi pealkirja
  • Viimast tulemust
  • Küsimuste arvu testis
  • Koostamise kuupäeva

Vigade parandused paiknevad õpilase liideses ikooni „Minu kaust”all. Valikus „Minu harjutused” allmenüüs „Vigade parandused”.